Öğrenilesi Bilgiler

Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi

Haz 4, 2013 Yazan: wuup | Kategori: Bilgi Deposu

Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi

Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi

TÜRKİYE’NİN SAVUNMA GÜCÜ
Ali KÜLEBİ

TUSAM – Ulusal Güvenlik Stratejileri
Araştırma Merkezi Başkanvekili
akulebi@tusam.net

Jeopolitik olarak dünyanın en tehlikeli bölgesinin kilit noktasındaki ülkemizin üzerindeki iç ve dış tehditler açıkça ortadadır. Bütün bu mevcut ve potansiyel tehditler Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nde (MGSB) yayınlanmıştır. Bu belgedeki “tek devlet, tek bayrak, tek dil” ifadesi de bütün iç ve dış tehditlere karşı milli savunmamızın, dünyanın en büyük güçleri de hesaba katılarak, tüm tehditlere karşı her an hazırlıklı olması olgusunu da içermek durumundadır. Özellikle Birinci Körfez Savaşı’ndan bu yana Irak’ın Kuzeyi’nde ABD’nin hamiliğinde adım adım oluşturulan Kürt Bölgesi ve bunun getireceği potansiyel tehditler, tarihin en şımarık dönemini yaşayan başta Iraklı Kürt aşiretleri ve başlarındakilerin içeride ve dışarıda maceracı ve boylarını aşan arzularının giderek ortaya çıkmasıyla daha somut şekiller almıştır. Kaldı ki temel olarak, geçmişte çevremizdeki tehditler 1990 öncesi Yunanistan ve Suriye başta olmak üzere Bulgaristan öteki Doğu Bloku ülkeleri yönünden gelirken, konu 1990-1999 arası Yunanistan-Ermenistan-Suriye şekline bürünmüş, bilahare 1999′dan sonra ise Yunanistan-Ermenistan ve Kürt oluşumu şeklini almaya başlamıştır. Yunanistan’ın Limni’den başlayan, Kıbrıs’a uzanan Türkiye’yi çevreleme stratejisi Irak’ın Kuzeyi’nde ABD destekli ve himayesindeki Kürt oluşumu ve bunların korumasındaki PKK unsurlarıyla bütünleşme arzusundadır. Kuşatma halkasını Ermenistan’a kadar uzatmanın eksik unsurları Suriye ve İran’dır. Çevremizdeki tehditler, bizim olası güçsüz bir anımızda Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarındaki gibi her tarafta, içte ve dışta saldırıya geçecek potansiyeldedirler. Askeri açıdan bizim gücümüze yaklaştıklarında hiç tereddüt etmeden saldırıya geçecek bir Türk düşmanlığı ile yanıp tutuşmaktadırlar. Bu konuda hiç şüphesiz, her vesile ile Türkiye aleyhine kararlar almayı bir siyasal çizgi olarak benimsemiş ABD ve AB’nin yardım ve desteklerine güvenmektedirler.

ULUSAL GÜVENLİĞİMİZ SINIR ÖTESİNDEN BAŞLAR
Türkiye’nin ulusal güvenliğinin yukarıda belirtilen söz konusu hususlar alt alta yazıldığında sınırlarımızın çok ötesindeki belli başlı alanlarda başlaması gerektiği bu bakımdan önemlidir. Bu alanlar aynı zamanda yaşam alanlarımızdır. Yani ulusal güvenliğimizin dışarıdaki uzantılarıdır. Türk soydaşlarımızın sınırlarımızın dışında yaşadıkları bölgelerdir. Bu yaşam alanlarına sahip çıkmaz isek, anavatanımızda da yaşama şansı bulamayız, boğuluruz. Çevremizdeki yaşam alanlarımız; bizim için ekonomik, askeri, siyasi açıdan önemli olan Ege Denizi; bizim için etnik, askeri, ekonomik, siyasi açılardan önemli olan ve özellikle ekonomik açıdan giderek önem arz edecek olan Kıbrıs; etnik, siyasi, stratejik, ekonomik ve askeri açıdan son derece önemli olan Irak’ın Kuzeyi, Musul-Kerkük-Telafer ve yine bizim için ekonomik, siyasi, kültürel açıdan önemli olan, bize Orta Asya’ya bağlantıda köprü görevi görüp, enerji güvenliğimizi de sağlayacak olan Güney Kafkasya’dır. Türkiye savunmasını ve siyasetini içte olduğu kadar dışta da bunları hesaba katarak geliştirmelidir.

Üzerimizdeki tehditlerin boyutlarının çeşitliliği ve teknolojik olarak üstün olan ülkelerin, çevremizdeki tehditlere destek olabilme potansiyelleri Silahlı Kuvvetlerimizin dünyanın en güçlü ordularını hesaba katacak bir şekilde gelişmesini zorunlu kılmaktadır. Ancak, Türkiye için çevresindeki çoğu uyduruk ülkenin askeri gücü hiçbir zaman bir ölçü olmamalıdır. Türkiye, bütün olasılıkları göz önüne alarak, ulusal çıkarlarının gerektirdiği, gerektireceği şekilde, beka ve Türk milletinin refahını da göz önüne alarak, stratejik öngörülerle, ulusal hedeflerini tespit edip, ulusal stratejilerini geliştirmelidir. Türkiye’nin, çevresindeki birçok ülkenin maalesef ki anladığı dil askeri dildir ve Türkiye’nin askeri güç kullanım konseptini, dış politikasının hedefleri ve milletin çıkarları açısından kullanmaktan kaçınmaması gerekir. Çünkü komşularımız bu dilin etkilerinden dolayı, Kıbrıs’ta, terörist başının tesliminde, Kardak Krizi’nde ve S-300 füzelerinin Kıbrıs’tan çekilmesinde geri adım atmışlardır. Komşularımızın, biz itidalli davrandıkça şımardıkları bir gerçektir ve anladıkları dilden konuşmamızın da stratejilerimizin içinde ağırlık kazanması kaçınılmaz hale gelmektedir. Ancak bu bağlamda değinilmesi gereken bir başka husus da, günümüz teknolojisinin hızlı gelişimine paralel olarak özellikle küresel güç ve potansiyelindeki ülkelerin bu teknolojileri hızla savunma stratejilerine uygulamalarıdır. Yine bu bağlamda çevremizdeki bize göre güçsüz ülkeleri de özellikle savunma stratejilerinde güdümlü füze ve kimyasal, biyolojik silahlara ağırlıklı olarak yer vermeleri, bizim de buna göre strateji geliştirmemizi gerekli kılmaktadır. Uzayın da gelecekte savunma alanında çok daha büyük rol alacağı hesaba katılmalıdır. Uzaydan gelecek ve uzaydan yönlendirilip kontrol edilecek saldırılara karşı, iletişim teknolojilerinden yararlanarak elektronik harp unsurlarının tamamından yararlanma hususunda ve özellikle uzun menzilli hava savunma füzelerinin Silahlı Kuvvetler envanterine acilen katılması ile caydırıcı güç olarak sistematik bir şekilde ve bağlı bulunduğumuz anlaşmaların dışına çıkarak 300 km. üzeri menzilli güdümlü füzelerin üretimine ağırlık vermemiz gerekir. Bugün artık dünyada ulusal çıkarlarına aykırı düşen anlaşmalara sadakat zayıflara mahsustur. Türkiye’nin ulusal stratejisi ancak çıkarları doğrultusundaki uluslararası anlaşmalara uymak olmalıdır. Bizce strateji olarak, nükleer güç haline gelip, füze teknolojilerini geliştirmiş olduktan sonra öteki ülkelere bu konularda yasak koyan çifte standartlı zihniyete boyun eğmeyecek bir politika izlenmesi gerekmektedir. Bugün Kyoto Protokolü gibi uluslararası antlaşmalardan kaçınan başta ABD gibi ülkelerin bu tutumları bize, çıkarlar doğrultusunda nasıl hareket edilebileceği hususunda örnek olmalıdır.

Bu bağlamda, strateji olarak, kısa sürede milli güvenirliği olan silah sistemlerine sahip olma gereği vardır ve bunu da günümüzde (çok gelişmiş ve 4. veya 5. nesil savaş uçaklarını kendimiz üretemeyeceğimize göre) ancak kısa, orta ve uzun menzilli füze sistemleri yelpazesine sahip olmakla elde edebiliriz. Milli olarak üretilen uzun menzilli güdümlü füzelerin hedefe varma ve hedefi vurma olasılığı, gayrı milli olarak tedarik edilen savaş uçaklarından kat be kat fazladır ve ulusal olanaklarla üretilen bu sistemler içerisinde ne gibi Truva atları olduğu bilinmeyen, yedek parça açısından dışa bağımlı ve kullanım konusunda üzerinde kısıtlamalar olan savaş uçaklarına göre daha ucuzdur, daha caydırıcıdır. Bütün bunlara bakarak, teknoloji çağındaki savunma stratejimizin; bilgi toplamada etkinlik, silah platformlarımızın menzil ve çalışabilirliği, bunların hassasiyeti, sürat ve görünmezlik özellikleri ve bütün bunların dayandıkları otomasyon ve koordinasyon sistemlerinin bir bütünlük ve gelişmişlik arz etmesi yönünde ciddi çalışmalar yapılmalıdır.

MİLLİ PLATFORMLAR-MİLLİ YAZILIMLAR
Bu konuda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerimizin ciddi çalışmaları olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda; özellikle Deniz Kuvvetlerimizin Perry sınıfı firkateynleri için geliştirdiği GENESIS entegre muhabere sistemi, MIL GEM korvet tedarik programı bünyesinde geliştirilen muharebe sevk (yine GENESIS CMS temeline dayanan) sistemi, C3 Türk Seyyar Radar Sistemi, 35 mm. Oerlikon Atış Kontrol Sistemi Modernizasyonu, Deniz Kuvvetleri için geliştirilen Ulusal Atış Kontrol Sistemi, Otomatik Hedef Tespit ve İzleme Sistemi gibi sistemler Türkiye’nin savaş sistemleri elektroniğinde attığı adımları ve bunların milli olma gibi umut verici özelliklerini ortaya koymaktadır. Çünkü savunma elektroniği ve bunların milli programlarının geliştirilmesi HAVELSAN ve ASELSAN gibi ulusal firmalarımızca başarı ile yürütülürken, elektronik alanda silah sistemlerinin köklerinin dışa bağımlılığını da büyük sakıncalarını ortadan kaldırmaktadır. Elektronik sistemler alanında elde edilen başarılar ve yapılan çalışmalar hiç şüphesiz, Kara Kuvvetlerimiz için, Ulusal Ana Muharebe Tankı projesinde ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nca geliştirilmesi ve alımı planlanan, mayınlara karşı korumalı zırhlı muharebe araçlarında da kullanılacaktır.

Türkiye’nin üretmeyi uzun süredir planladığı Ana Muharebe Tankı Projesi için alınacak teknoloji konusunda Güney Kore’nin bağımsız devlet kuruluşu olan DAPA’a (Defense Acquistion Program Administration) ait XK-2 platformunu seçmesi ve konunun Türk Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nca kabul görmüş olması da ulusal silah platformları edinim ve üretimi açısından önemli bir gelişmedir.

XK-2 platformu, otomatik doldurma sistemli 120 mm.lik bir topa sahip amfibik bir tanktır. “Kara Panter” olarak da isimlendirilen bu platformun helikopterlere karşı da savunma yeteneğine sahip olması önemli bir özelliktir.

Türkiye’nin katılımcılarından olduğu F-35 Müşterek Taarruz Uçağı, A-400M nakliye uçağı projeleri gibi çalışmalara ortak olmak ulusal savunma sanayimize teknolojik birikim ve deneyim aktaracağı gibi, yine Güney Kore Cumhuriyeti ile müştereken üretilecek KT-1 Temel Eğitim Uçağı projesi ve ROKETSAN’ın geliştirdiği 300 mm.lik çok namlulu topçu roket sistemi de her açıdan Savunma Sanayimiz açısından gereken olumlu adımları içermektedir.

BALİSTİK FÜZELERİN ARTAN ÖNEMİ VE ÇALIŞMALARIN VARDIĞI NOKTA
Yukarıda ifade edilen tüm hususlar son derece önemli bir askeri güç olan ülkemiz için önemlidir. Milli şekilde üretilmiş füze programlarının, uçak geliştirme ve üretimine göre kolaylığı ve ucuzluğu hiç şüphesiz Türkiye’nin savunma stratejilerini ele alırken üzerinde daha çok durmasını gerektiren bir husus olarak ortaya çıkmaktadır. Son olarak 30 Ağustos kutlamalarında, Çin Halk Cumhuriyeti’ne ait CPMIEC/SCAIC firması ile işbirliği sonucu üretilmiş olan YILDIRIM füzesinin fırlatma araçlarının teşhiri ile atılan ciddi adımların varlığı da umut verici bir şekilde ortaya çıkmıştır. TOROS Projesinden sonra çalışmalarına (J) serisi adıyla devam edildiği anlaşılan füze programımızın, hatta 1000 km. gibi bir iddialı bir programı da hedef alabileceği söylentileri de Türkiye’nin Savunması adına gurur verici ve bir gelişmedir.

Türkiye’nin 1980′li yıllarda 70 mm. kısa menzilli roket prototipleri üzerinde çalışarak başlattığı roket programları, 1990′larda Pakistan, Çin, İsrail başta eski Doğu Bloku ve Orta Asya Cumhuriyetleri işbirliği ile sürdürdü. Özellikle Çin Halk Cumhuriyeti’nden getirtilen WS-1 füzesinin denemeleri ve incelenmesi sonucu bu sistem üzerinde geliştirme çalışmaları başlatılmıştı. ROKETSAN ve ASELSAN’ın ürünlerinin kullanıldığı balistik füze teknolojilerimizin geliştirilmesi satıhtan-satıha sistemlerimizin çevre ülkelerdeki alabildiğine geliştirilmekte olan balistik füze sistemlerine karşı caydırıcılığı ön plana alındığı da bu çerçevede anlaşılmaktadır.

Yapılan çalışmalar sonucu erişilmiş noktada, öncelikle topçu kuvvetlerimizin vurucu gücünü arttırmayı amaçlayan TOROS füzeleri de milli bir takım halinde Aselsan-MKE-Roketsan-Tübitak/SAGE ekibi tarafından başarı ile geliştirilmiştir.

Geliştirilen; TOROS-230A, 230 mm. çapında, 4,1 m. uzunluğunda, 326 kg. ağırlığında olup güdümsüz olarak 10-65 km. menzile ve 105 m.lik bir tahrip alanına sahiptir.

TOROS-260A ise 260 mm. çapında, 4,8 m. uzunluğunda, 483 kg. ağırlığında olup güdümsüz olarak 15-100 km. menzile ve 150 m.lik tahrip alanına sahiptir.

Bunların dışında ABD’den alınmış MLRS (Çok Namlulu Roketatar Sistemleri)’den acil durumlarda atılabilecek 227 mm.lik Türk roketlerinin ve yine tamamen milli, 227 mm.lik güdümlü MLRS projelerinin geliştirildiği de söylenmektedir.

Türkiye’nin ilk balistik füzesini denediği 2001 yılından bu yana, özellikle Çin WS-1 üzerine geliştirdiği balistik füze sistemlerinin devamı olan ve özellikle B-611 füzesi üzerinde yapılan çalışmalar ile YILDIRIM gibi bir platforma kavuşulmuştur. Katı yakıtlı ve ağırlığı yaklaşık 2.100 Kg olduğu sanılan YILDIRIM’ın menzilinin 152 km.’a kadar eriştiği( 250 km. söylentileri de vardır) ve hedef sapma değeri(CEP)’in de 150 m.’nin altında olduğu söylenmektedir. J serisi ile ilgili olarak yapılan çalışmaların daha ileri noktalara varabileceği ve ayrıca daha uzun menzilli (Çin WS-1b) üzerinde çalışıldığı da savunma çevrelerince ifade edilmektedir ki bütün bunlar, çevremizdeki tehditlere karşı caydırıcılığımızı arttıracak umut verici gelişmelerdir.

SAVUNMA SANAYİMİZ ve GÜCÜ
Türkiye halen kullanmakta olduğu, zırhlı muharebe araçlarını, 230 ve 260 mm.lik Çok Namlulu Roket Atıcı Sistemlerini, 155 mm. obüsleri, 120 mm.lik havan toplarını, tanksavar füzeleri, insansız hava araçları ve Bora, Atılgan ve Zıpkın hava savunma sistemlerini kendi geliştirdiği çalışmalarla, F-16 uçakları, Cougar helikopterlerini, Çin menşeli WS-1 roketlerini, CN-235 nakliye uçaklarını, 35 mm. Oerlikon uçaksavar toplarını, Popeye havadan-havaya, Paveway Laser güdümlü bombaları, Rapier yerden havaya füzeleri, çeşitli jet motorlarını, Gür ve Atılay sınıfı Denizaltıları, kılıç sınıfı hücumbotları lisans altında üretmektedir. Yine, karadan ve denizden elektronik savaş, çeşitli navigasyon sistemleri, MARS V gözetleme ve keşif sistemleri, İnsansız Hava Araçlarının keşif sistemleri, ARS-2000 Yerden Gözetleme Radarları, çeşitli taktik muharebe sistemleri, çeşitli atış kontrol ve harekat kontrol bilgisayar sistemleri, optik nişan alma sistemleri, gece görüş dürbünleri ve lazerli menzil tespit cihazları da milli imkanlarla tesislerimizde üretilmektedir.

TÜRKİYENİN HALİ HAZIR SAVUNMA GÜCÜ ve KUVVET YAPISI
Stratejik Olanaklar:
a) Nükleer-Biyolojik ve Kimyasal Yetenekler
Çekmece Nükleer Araştırma Merkezinde 5 MW’lık TR-2 ve İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki 250 kW’lık IT V-TRR araştırma reaktörleri.

b) Roket ve Balistik Füze Platformları
- ATACMS sistemleri, 12 fırlatıcılı rampada 72 balistik füze olarak mevcuttur.
- Geliştirilen, TR-122 (Topçu roketleri), TOROS-230, TOROS-260, KASIRGA (WS-1), YILDIRIM (B-611) ve devamı olarak JAGUAR projesiyle geliştirilmekte olduğu söylenen Çin menşeli WS-1B benzeri platformlar Silahlı Kuvvetlerimizin roket ve balistik füze gücünü kapsar.

c) Uzay Olanakları
- BİLTEN Yer İstasyonu (Bilsat Uydusu için)
- SAGRES Yer İstasyonu (SPOT, ERS, RADARSAT ve NOAA’dan iletişim için)
- TURKSAT-2A (Sivil ve Askeri uydu)
- BİLSAT (Sivil uydu)
- TURKSAT-3A (2008′de fırlatılacak uydu)
- Ikonos (Uydu Görüntü Alımı)
- Ofeq 5 (Uydudan istihbarat alımı)

Kara Kuvvetleri:
420.000 personel: (4 Ordu, 9 Kolordu, 1 Zırhlı Tümen, 2 Mekanize Piyade Tümeni, 1 Piyade Tümeni, 1 Eğitim Tümeni, 11 Motorlu Piyade/Piyade Tugayı, 16 mekanize Piyade Tugayı, 9 Zırhlı Tugay, 5 Komando Tugayı, 5 Eğitim Tugayı, 2 Topçu Tugayı, 1 Kara Havacılık Tugayı olarak)

Tank: (yaklaşık) 3100, (298 Leopard 2A4, 77 Leopard 1A3T1/TU120, 150 Leopard 1A3T1, 166 Leopard 1A1A4-Volkan modernizasyon projesiyle, 170 M60T-M60 Modernizasyon projesi kapsamında, 650 M60A3, 105 M60A1, 750 M48A5T2 tankı M60A3 standardına yükseltilmekte, 600 M48A5T1 tankı M60A1 standardına yükseltilmekte ve 100 kadar zırhlı keşif aracı standardına yükseltilen M48T5 tankı vardır).

Zırhlı Personel Araçları: 6300 (yaklaşık) (650 FNSS Zırhlı Muharebe Aracı, 1375 FNSS Geliştirilmiş Muharebe Aracı, 48 Zırhlı TOW aracı, 170 FNSS Zırhlı Hava Toplu Araç, 2750 M113 Zırhlı Personel Taşıyıcı, 175 M106A kendinden motorlu M-30 107 mm havan sistemi, 150 M113 TOW, 250 Otokar 4×4 Akrep, 375 4×4 Otokar Cobra, 240 8×8 BTR-80, 50 FNSS 8×8 Pars, 100 8×8 Otokar Yavuz olarak)

Helikopterler: 290 (21 S-70 A 28, 52 S-70D28 Blackhawk, 28 AS-532 Cougar, 28 Bell AB206, 23 Agusta Bell AB205 AT, 27 Agusta Bell AB205A1, 52 Bell UH-1H, 20 Bell UH-1D, 42 Bell UH-1H). (Bunlara ek olarak önümüzdeki yıllarda; Agusta Westland T129 Taarruz Helikopteri (50+41 opsiyonlu) Türkiye’de üretilecektir.)

Taarruz Helikopterleri: 41 (9 Bell AH-1W Super Cobra, 32 Bell AH-1P/S Cobra).

Hava Savunma Füzeleri: 30 Atılgan KMS (1×8 FIM-92 B/C Stinger), 24 Zıpkın (1×4 FIM-92 Stinger), 800 FIM 92 B/C RPM Sistemi (4875 füzeli), 1000 FIM-43A Redeye, 40 9M39 Igla (SA-18 Grouse)

Tanksavar Roketleri: 390 Milan, 365 BGM-71, 40000 M72 A2LAW (66 mm.), 5000 RPG-7 (40 mm), 500 ERYX, 70 9M113M Konkurs (420 roketli).

Topçu Roketleri:
5 TR-300 Kasırga WS-1A (80 km. menzilli),
25 TR-300 Kasırga WS-1B (180 km. menzilli),
72 ATACMS MGM 140 Blok 1 (165 km),
12 M-270 MLRS, 50 T-122 MLRS (40 km),
48 TR-107 MLRS,
24 RA 7040 MLRS,
36 YILDIRIM B-611 (250 km) ve sayıları bilinmeyen TOROS 230 A (65 km) ile TOROS 260 (110 km menzilli),

Kundağı Motorlu Top: 100 Fırtına (K9T) 155 mm., 215 M110, 36 M107, 9 M55, 222 M44T, 365 M52T, 25 108T.

Çeşitli Toplar: Yaklaşık 5000.

Hava Kuvvetleri:
- 217 F-16 C/D, 50 F-4E 2020, 48 F-4 E, 58 F-5 A/B olarak yaklaşık 370 Savaş Uçağı,

- 18 C-160, 7 C-130E, 5 C-130B, 47 C-235 olarak toplam 90 nakliye uçağı,

- 9 KC-135R Tanker uçak,

- 47 F-5 2000 jet ve 70 T-38 eğitim uçağı,

İnsansız Hava Araçları:
6 Gnat 750, 108 Harpy Taarruz platformu

Hava Savunma Füzeleri:
24 Batarya Nike Hercules
18 Batarya Rapier B1X (satın alınması düşünülüyor)

Deniz Kuvvetleri
- 4 Barbaros (Meko tipi) firkateyn, 4 Yavuz (MEKO) firkateyn, 8 Gaziantep (Oliver Perry sınıfı) firkateyn, 4 Tepe (Knox sınıfı) firkateyn, 6 Burak (d’Orves sınıfı) firkateyn olmak üzere toplam 26 firkateyn,

- 8 Doğan sınıfı, 4 Kılıç, 2 Yıldız, 8 Kartal sınıfı olmak üzere toplam 22 Hücumbot,

- 1 Aydın, 5 Silifke, 6 Karamürsel, 5 Edincik, 4 Foça tipi Mayın Arama Gemisi,

- 6 Atılay (1200), 4 Preveze (1400), 4 Gür (1400) tipi toplam 14 denizaltı.

- 9 C-235 Deniz Keşif Uçağı

- 14 AB-212 Deniz Helikopteri

- 7 S-70B Deniz Taarruz Helikopteri

- Toplam 107 adet sahil muhafaza gemisi

- Toplam 50 çıkarma gemisi ve botu

İşte Türk Ordusunun Silah Gücü

 Türk Kara Kuvvetleri
Ana Muharebe Tankları
339 Leopard 2A4 

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi wol error 6bb8ed4bff 1349586929 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi Bu Resim Yeniden Boyutlandırılmıştır. Resmin Büyük Halini Görmek İçin Buraya Tıklayınız. Resmin Orjinal Boyutu 696×292

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi dragon82 7ecf36f746 1349586929 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi
DÜNYANIN EN İYİ TANKI SEÇİLMİŞTİR TARTIŞMASIZ DÜNYADAKİ EN FAZLA SAVAŞ GÜCÜNE SAHİP KARA ARACIDIR(ALMAN YAPIMI)
77 Leopard 1A3T1/TU120
150 Leopard 1A3T1
165 Leopard 1A1A1
170 M-60T Sabra 3 Tankı 

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi wol error 6bb8ed4bff 1349586929 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi Bu Resim Yeniden Boyutlandırılmıştır. Resmin Büyük Halini Görmek İçin Buraya Tıklayınız. Resmin Orjinal Boyutu 640×389

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi p11324206wdav6 50414124aa 1349586931 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi
İSRAİLİN EN GÜÇLÜ TANKIDIR VE TÜRKİYEYLE ORTAK YENİLEME YAPILMIŞTIR. ANA TANK OLARAK KULLANILIR(AMERİKA YAPIMI)
658 M 60A3 TTS
105 M 60A1 RISE Passive 

AMERİKA YAPIMI ETKİLİ BİR TANKTIR SABRA NIN YENİLEME YAPILMAMIŞ OLANIDIR VE 2. TANK OLARAK KULLANILIR
860 M60A3
619 M60A1
TOPLAM :3144 ADET TANKIMIZ VARDIR VE BUNLARIN 510 TANESİ DÜNYANIN EN İYİ TANKLARINDANDIR
SABRA HARİCİNDEKİ M60 TANKLARI MODERN TANKLARA GÖRE PEK BAŞARILI SAYILAMAZ
AMA LEOPART 1 TANKLARI HALA ÇOK KULLANIŞLI TANKLARDIR VE MODERN TANKLARIN BİR ÇOĞUNDAN İYİDİR
SABRAYLA BAŞEDEBİLECEK KADAR İYİDİR DİYEBİLİRİM

AYRICA 1300 ADET M48 TANKIMIZDA BULUNUYOR AMA ÇOĞU KULLANILAMAZ DURUMDA VE MODERN
TANKLARA KARŞI KOYAMAYACAK KADAR KOLAY BİR HEDEF O YÜZDEN KULALNIM DIŞIDIR VE BÜYÜK
ÇOĞUNLUĞU KIBRISTADIR.

Zırhlı Personel Taşıyıcılar
650 FNSS Akıncı ZMA Zırhlı Muharebe Aracı
1381 ZPT Zırhlı Personel Taşıyıcı
48 ZTA Zırhlı TOW Tanksavar Aracı
170 FNSS Zırhlı Havan Aracı
2200 M113 A1/A2/A3Zırhlı Personel Taşıyıcı
10+ M 125A
179 M 106A
156 M 113 TOW Tanksavar Aracı
240+ BTR-80
665 Otokar Akrep 

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi wol error 6bb8ed4bff 1349586929 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi Bu Resim Yeniden Boyutlandırılmıştır. Resmin Büyük Halini Görmek İçin Buraya Tıklayınız. Resmin Orjinal Boyutu 613×479

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi cobra00ob9 d23a935502 1349586932 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi
ÖVÜNE BİLECEĞİMİZ TÜRK YAPIMI ÇOK KULLANIŞLI VE BENZERLERİYLE
KIYASLADIĞIMIZDA DAHA AVANTAJLI MAYINA DAYANIKLI HAFIF TANK OLARAK
ADLANDIRILAN ZIRHLI ARACIMIZDIR VE DÜNYADA 15 SEÇKİN ORDU KULLANIR
TSK DA TAM OLARAK KAÇ ADET VAR KESİN BİR SAYI VEREMEYİZ AMA RESMİ OLARAK
665 ADET GÖRÜNÜYOR

481 Otokar Kobra
OTOKAR AKREBİN ABİSİ GİBİ DÜŞÜNEBİLİRİZ 

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi wol error 6bb8ed4bff 1349586929 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi Bu Resim Yeniden Boyutlandırılmıştır. Resmin Büyük Halini Görmek İçin Buraya Tıklayınız. Resmin Orjinal Boyutu 1000×750

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi pars2jr1 3211a3e4cb 1349586934 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi
52 FNSS Pars
4125 Mercedes Unimog 4000
9800+ Otokar Land Rover Defender 110-130
530+ Otokar Engerek

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi wol error 6bb8ed4bff 1349586929 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi Bu Resim Yeniden Boyutlandırılmıştır. Resmin Büyük Halini Görmek İçin Buraya Tıklayınız. Resmin Orjinal Boyutu 613×510

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi lr 110 15 5bb6827b24 1349586934 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi
5700 Jeep Wrangler
575 BMC Fatih 270
360 MAN
80 Oskosh
140 Mercedes-Benz Axor
380 Mercedes-Benz Actros
413 3/4 ton Komuta Kontrol Aracı
448 3/4 ton Yük ve Personel Aracı
706 2.5 ton Yük ve Personel Aracı
282 5 ton Yük Aracı
403 10 ton Yük Aracı
468 (MRAP)Mayına Karşı Korumalı Araç
54 Komuta Aracı
108 Sensör Aracı
108 Destek Aracı
36 Radar Aracı
30 KBRN Keşif Aracı
344 MILAN Tank Savar Aracı 

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi wol error 6bb8ed4bff 1349586929 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi Bu Resim Yeniden Boyutlandırılmıştır. Resmin Büyük Halini Görmek İçin Buraya Tıklayınız. Resmin Orjinal Boyutu 700×468

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi syf9y4so0 c94dd9f3d9 1349586935 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi
350 BGM-71 TOW Tank Savar Aracı
229 40mm Bomba Atar Aracı
152 OMTAS Aracı

İnsansız Hava Araçları
100 Harpy
40 Heron İHA
6 I-GNAT

Helikopterler
6 Sikorsky S-70A17 Blackhawk
42 Sikorsky S-70A28 Blackhawk
52 Sikorsky S-70D28 Blackhawk 

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi wol error 6bb8ed4bff 1349586929 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi Bu Resim Yeniden Boyutlandırılmıştır. Resmin Büyük Halini Görmek İçin Buraya Tıklayınız. Resmin Orjinal Boyutu 800×529

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi cougar 1B 389c96f861 1349586936 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi
28 Bell AB206B3 JetRanger
23 Augusta Bell AB205AT/2020
27 Augusta Bell AB205A1
52 Bell UH-1H/2020-ASAM
20 Bell UH-1D
42 Bell UH-1H Iroquois

Taarruz Helikopterleri
8 Bell AH-1W Super Cobra 

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi wol error 6bb8ed4bff 1349586929 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi Bu Resim Yeniden Boyutlandırılmıştır. Resmin Büyük Halini Görmek İçin Buraya Tıklayınız. Resmin Orjinal Boyutu 800×532

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi www.harikasozler.net   AH 1W Sper Kobra 7730ea2eb6 1349586937 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi
27 Bell AH-1P/S Cobra
6 Bell TAH-1P Cobra
HELİKOPTERLERİMİZ YETERSİZDİR O YÜZDEN YERLİ ÜRETİM SALDIRI
HELİKOPTERLERİ ÜRETİM İÇİN PROJE SATIN ALINDI.

Havadan Karaya Füzeler
216 AGM-114K Hellfire II K2
n/a TOW II

Karadan Havaya Füzeler
70 Atılgan KMS

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi wol error 6bb8ed4bff 1349586929 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi Bu Resim Yeniden Boyutlandırılmıştır. Resmin Büyük Halini Görmek İçin Buraya Tıklayınız. Resmin Orjinal Boyutu 951×497

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi Atilgan 445c39b091 1349586937 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi
YERLİ ÜRETİM BİR SİSTEMDİR VE BAŞARILI BİR ALÇAK HAVA SAVUNMA SİSTEMİDİR.
35 Zıpkın KMS 

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi im00052114oo4 19adac8ae0 1349586938 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi
800 lançer ve 5239 füze FIM-92A/C Stinger POST/RPM
* Cirit Kısa menzilli hava savunma füzesi. 2008 yılı sonunda seri üretime hazır hâle gelecek.
1,089 FIM-43A Redeye
40 9M39 Igla
n/a I-HAWK

Tanksavar Roketler
687+ lançer ve 12.250 [SIPRI] füze MILAN MIRA
460+ BGM-71 TOW I/II/A/B 

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi wol error 6bb8ed4bff 1349586929 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi Bu Resim Yeniden Boyutlandırılmıştır. Resmin Büyük Halini Görmek İçin Buraya Tıklayınız. Resmin Orjinal Boyutu 684×542

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi TOW fired from Jeep 303e4d16ea 1349586939 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi
40,000+ M72 A2 LAW
5,000+ RPG-7
550 lançer ve 4,000 füze ERYX

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi wol error 6bb8ed4bff 1349586929 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi Resmin Büyük Halini Görmek İçin Buraya Tıklayın

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi 450px ERYX P1220772 2ce2fa22cb 1349586940 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi
FRANSIZ ÜRETİMİDİR VE BANA SORARSANIZ 5 PARA ETMEZ.
80 lançer 800 füze AT-14 Kornet
490 9M113M Konkurs (AT5 Spandrel) 

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi wol error 6bb8ed4bff 1349586929 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi Bu Resim Yeniden Boyutlandırılmıştır. Resmin Büyük Halini Görmek İçin Buraya Tıklayınız. Resmin Orjinal Boyutu 669×276

 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi
185 Cobra

Hava Savunma Silahları
300 L/70 & L/70T Bofors
600+ L/60 & M1A1 Bofors
100+ Oerlikon GDF-001

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi wol error 6bb8ed4bff 1349586929 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi Resmin Büyük Halini Görmek İçin Buraya Tıklayın

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi 450px 35 mm Oerlikon 28360d02e5 1349586941 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi
120 Oerlikon GDF-003
440 Oerlikon GAI-D01
300+ Rheinmetall Mk.20 Rh202
110 M42 Duster(envanter dışı)

Karadan Karaya Füze Sistemleri
100 TR-300 Kasırga WS-1A
6+ TR-300 Kasırga WS-1B
36+ Roketsan J-600T Yıldırım I
? Roketsan J-600T Yıldırım II
72 ATACMS 

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi wol error 6bb8ed4bff 1349586929 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi Resmin Büyük Halini Görmek İçin Buraya Tıklayın

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi orig 6e67589ac0 1349586942 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi
12 M-270
72 MGM-140A
n/a Roketsan T-300

130+ Roketsan T-122
100+ Roketsan TR-107
n/a TOROS 230A
n/a TOROS 260A

22 RA 7040 MLRS
turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi 300px Rokestan T 122 MLRS, (40x122mm) 16907f17d0 1349586943 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi

Kundağı Motorlu Topçu Sistemleri
108+ T-155 Fırtına 155mm (350 adet planlanıyor)

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi 800px T 155 FIRTINA 155mm Self Propelled Howitzer cded016027 1349586943 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi
YERLİ ÜRETİMDİR VE SINIFINDA EN İYİLERDEN BİRİSİDİR.
219 M110

38 M107
9 M 55
150 M 44T 155mm
365 M 52T 155mm
26 M 108T

Çekili Topçu Sistemleri
86+ T-155 Panter
[IMG]http://sehitler.se.******.de/Resimler/JG7x183g.jpg[/IMG]
YERLİ ÜRETİM KENDİ SINIFINDA ALMAN OBÜSÜYLE KIYASLANABİLECEK KADAR İYİDİR
845 M-101
535 M-114
162 M-115
175 M-116
171 M 59
128 Skoda
10 M.39 Skoda
10 105R Metalgun

Geri Tepmesiz Toplar
2135 M 40A
1000 M 20
850 M 18
Havan Topları
575 HY-12Di
325 UT1
3175 M1/M29
1265 M-30 (107mm)
n/a M-19
Otomatik Bomba Atıcıları
1500+ Mk 19
n/a Mk19 Mod3
Piyade Silahları
n/a Mehmetçik-1 (Gelecekte Standard Piyade Silahı) 5.56x45mm Yerli Piyade Tüfeği
n/a T-12 Keskin Nişancı Tüfeği 5.56x45mm Yerli Piyade Tüfeği
n/a JNG-90 Keskin Nişancı Tüfeği 7.62x51mm Yerli Piyade Tüfeği
n/a HK G3 7,62mm Piyade Tüfeği
n/a Hk33 5,56mm Piyade Tüfeği
n/a AK-47 7,62mm Piyade Tüfeği
n/a Colt M16 5,56mm Piyade Tüfeği
n/a Colt M4A1 (Özel Kuvvetler)
n/a HK MP5 9mm makinalı tabanca
n/a MG-3 7,62mm Ağır Makineli Tüfek
n/a HK21 7,62mm Ağır Makineli Tüfek
n/a FN MINIMI 5,56 Manga Destek Silahı
n/a Browning 12,7mm Ağır Makineli Tüfek
n/a Kalashnikov PKS (Biksi)7,62mm Ağır Makineli Tüfek
n/a Dragunov-Kannas 7,62mm Keskin Nişan Tüfeği
n/a Phonix Robar 12,7mm Anti-materyal Keskin Nişan Tüfeği

HAVA KUVVETLERİ

Savaş Uçakları
F-16 Fighting Falcon D Block 50 76
F-16 Fighting Falcon C/D Block 30 und Block 40 144
Mevcut Durum: Alınacak Geliştirilmiş Blok 50 modeli uçakların envanterde mevcut uçaklara göre üstünlüğü, gövde içi ilave yakıt tankı ile daha uzun menzil ve hassas vurucu güçte artış olacaktır. Envanterdeki F–16 uçakları ise, PO III Modernizasyon Projesi sonucunda, yakıt tankı dışında, yeni alınacak uçaklara yakın bir konfigürasyona sahip olacaktır.

Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin 12 Aralık 2006 tarihinde yaptığı toplantıda alınan karar uyarınca, Türkiye’nin taleplerini içeren İstek Mektubu 12 Eylül 2006’da ABD Hükümeti’ne gönderilmiş ve ABD Kongresi, 15 Ekim 2006’da uçakların satışı için onay vermiştir.

Ardından Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ABD Hükümeti ve ana yüklenici Lockheed Martin firması arasındaki yürütülen yoğun görüşme ve pazarlıklar sonucunda, tedariğe ilişkin anlaşma, 30 Nisan 2007 tarihinde SSM ile ABD Savunma Bakanlığı arasında imzalanmıştır.

İmzalanan anlaşma uyarınca; alınacak toplam 30 adet F-16 uçağının son montaj ve teslimatı, TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin Ankara’daki tesislerinde, motorların üretimi ise TUSAŞ Motor Sanayii (TEI)‘nin Eskişehir’deki fabrikasında gerçekleştirilecektir. Uçaklara, MİKES tarafından geliştirilmekte olan SPEWS II Elektronik Harp sistemi takılacaktır.

İlk uçak 2011 yılı ortalarında envantere girecek, teslimatlar 2012 yılı sonunda tamamlanacaktır
turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi f 16 447c8a8f79 1349586944 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi

F-4 Terminator E/2020 52
F-4 Phantom II E/D 94
Savaş Uçakları 366
RF/F-5 Freedom Fighter A/B 67RF/
Eğitim Uçakları
RF/F-5 Freedom Fighter A/B 67

/wp-content/uploads/images2012/turkiyenin-savas-gucu-savunma-gucu-ve-silah-gucu-hakkinda-bilgi-f5em20cft201qb4-08ea67937b-1349586944.jpg

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi wol error 6bb8ed4bff 1349586929 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi Bu Resim Yeniden Boyutlandırılmıştır. Resmin Büyük Halini Görmek İçin Buraya Tıklayınız. Resmin Orjinal Boyutu 756×342

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi f5em20cft201qb4 08ea67937b 1349586944 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi
T-38 Talon A 69
T-37 Tweed (Cessna) B/C 53
T-41 Mecalero (Cessna) D 28
SF-260 (Aermacchi) D 39

Eğitim Uçakları 189
Boeing 737 AEW&C AWACS-Havadan Keşif ve Komuta 4 tane kesin sipariş
0

Nakliye ve Tanker Uçakları
C-160 Transall T 16

C-130 Hercules E 7

C-130 Hercules ELINT/SIGINT – Elektronik İstihbarat ve Karıştırma 5
CN-235 (CASA) M 31
CN-235 (CASA) VIP-Transport 3
CN-235 (CASA) Elektronik Harp 16
KC-135 Stratotanker R 7
A400M 2008 – 2012 (10)
Nakliye ve Tanker Uçakları 89

Helikopterler
UH-1 Iroquois H / SAR Arama Kurtarma 38
AS 532 Cougar UL Mk1 / SAR Arama Kurtarma 14
AS 532 Cougar AL Mk1 / Muharebe Alanı’ndan Kurtarma 6
Helikopterler 58
Havadan- Havaya Güdümlü Füzeler
AIM-120 AMRAAM A/B 314
AIM-7 Sparrow E 367
AIM-9 Sidewinder M 500
AIM-9 Sidewinder L/I, ısıya duyarlı 640
AIM-9 Sidewinder S 310
AIM-9 Sidewinder P3 750
Havadan- Havaya Güdümlü Füzeler 2.506
Havadan karaya Güdümlü Füzeler ve Bombalar
AGM-88 HARM (Anti-Radar) B 96
AGM-65 Maverick A/B Version Kamera Güdümlü 550
AGM-65 Maverick G Versiyon IIR 274
GBU-8 B Version HOBOS 200
Paveway I und II Laser – Güdümlü 1.200
Popeye I (Israel yapımı ) 100
BLU-107 Durandal Uçak pistlerini imha etmek için 523
Havadan karaya Güdümlü Füzeler ve Bombalar 3.003
SAVAŞ UÇAĞI NAVİGASYON VE HEDEF TESPİT- İZLEME PODLARI

AN/AVQ-23 Pave Spike ?
AN/AAQ-14 LANTIRN-Pod (Land Navigation Targeting Infrared for Night) 40
AN/AAQ-13 LANTIRN-Pod (Land Navigation Targeting Infrared for Night) 40
İnsansız Hava Araçları

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi wol error 6bb8ed4bff 1349586929 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi Bu Resim Yeniden Boyutlandırılmıştır. Resmin Büyük Halini Görmek İçin Buraya Tıklayınız. Resmin Orjinal Boyutu 630×250

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi cin5marthii 27cc93d7dc 1349586946 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi
Harpy Kesin sipariş edilmiş / İsrail (102)
İnsansız Hava Araçları -
Güdümlü Uçaksavar Füzeleri
FIM92 C / RMP Starter 108
MIM-14 Nike/Hercules B 72
Rapier FSB1 83
MIM 23 B Improved Hawk PIP III / Batarya adeti 24
Toplam Batarya 193

DENİZ KUVVETLERİ

Fırkateynler

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi wol error 6bb8ed4bff 1349586929 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi Bu Resim Yeniden Boyutlandırılmıştır. Resmin Büyük Halini Görmek İçin Buraya Tıklayınız. Resmin Orjinal Boyutu 2300×1499

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi b030605ac 423c4a64cc 1349586947 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi
Gabya (G)-Sınıfı – ABD Oliver Hazard Perry 135 Metre, 3.700 Tonnen 8

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi wol error 6bb8ed4bff 1349586929 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi Bu Resim Yeniden Boyutlandırılmıştır. Resmin Büyük Halini Görmek İçin Buraya Tıklayınız. Resmin Orjinal Boyutu 800×600

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi 054pm 495f707f3f 1349586948 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi
Tepe-Sınıfı ABD Knox-Sınıfı 133 Metre, 4.300 Tonnen, bir AB.212 Denizaltı Helikopteri 4
Barbaros-Sınıfı MEKO 200TN 116 Metre, 3.350 Tonnen, bir AB.212 2
Salihreis- Sınıfı MEKO 200TN 116 Metre, 3.350 Tonnen, bir AB.212 2
Yavuz-Sınıfı MEKO 200 110 Metre, 3.000 Tonnen, bir AB.212 4

Fırkateynler 20
Korvetler
Aviso A69 Fransız D’Estienne D’Orves 80 Meter, 1.250 Tonnen 6
Korvetler 6

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi wol error 6bb8ed4bff 1349586929 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi Bu Resim Yeniden Boyutlandırılmıştır. Resmin Büyük Halini Görmek İçin Buraya Tıklayınız. Resmin Orjinal Boyutu 800×600

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi 588sh c936d82415 1349586950 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi

Denizaltılar

Preveze-Sınıfı Typ 209T2/1400 teslim ediliyor 61 Meter, 1.600 Ton, 8:533 mm Torpil Haznesi (1) +2

Preveze-Sınıfı Typ 209T1/1400 56 Meter, 1.200 Ton, 8:533 mm Torpil Haznesi 4

Atılay-Sınıfı Typ 209/1200 56 Meter, 1.200 Ton, 8:533 mm Torpil Haznesi 6
Hızırreıs-Sınıfı – ABD Tang-sınıfı 1952 88 Meter, 2.600 Tonnen, 8:533 mm Torpil Haznesi 2
Denizaltılar 13

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi wol error 6bb8ed4bff 1349586929 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi Bu Resim Yeniden Boyutlandırılmıştır. Resmin Büyük Halini Görmek İçin Buraya Tıklayınız. Resmin Orjinal Boyutu 1024×768

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi pusuprevezeqv0 235e0231e0 1349586951 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi
Gemisavar Güdümlü Füzeleri
RGM-84 Harpoon A, Menzili: 120 km, Savaş Başlığı 220 kg ?

RIM-7 Sea Sparrow ?
Gemisavar Güdümlü Füzeleri ?
ÇIKARMA GEMİLERİ
Ertugrul-Sınıfı (ABD – Terrebonne Parish) 400 Personel, 18 Tank 2
Osman Gazi 980 Personel 17 Tank, LPD 1
Bayraktar (ABD LST 511) 200 Personel 16 Tank 2
Sarucabey-Sınıfı 600 Personel, 11 Tank 2
Çakabey-Sınıfı 400 Personel, 9 Tank 1
C-139 100 Personel, 6 Tank 17
C-107 100 Mann, 5 Panzer 19
LCM-8 22
ÇIKARMA GEMİLERİ 65
turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi 13 759794c851 1349586953 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi
Güdümlü Füzeli Hücumbotlar
Dogan-Sınıfı Alman 143 / 58 Metre, 400 Ton 8
Yildiz-Sınıfı Alman 143 / 58 Metre, 400 Ton 2
Kılıç II-Sınıfı 62 Metre, 540 Ton 1 +2+1?
Kılıç-Sınıfı 62 Metre, 540 Ton 3
Kartal-Sınıfı (Alman Sınıf 148) 43 Metre, 210 Ton 8
Güdümlü Füzeli Hücumbot’lar 22

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi wol error 6bb8ed4bff 1349586929 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi Bu Resim Yeniden Boyutlandırılmıştır. Resmin Büyük Halini Görmek İçin Buraya Tıklayınız. Resmin Orjinal Boyutu 2200×1434

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi b040626t 972df3a8fa 1349586953 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi wol error 6bb8ed4bff 1349586929 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi Bu Resim Yeniden Boyutlandırılmıştır. Resmin Büyük Halini Görmek İçin Buraya Tıklayınız. Resmin Orjinal Boyutu 3600×2400

turkiyenin savas gucu savunma gucu ve silah gucu hakkinda bilgi b031120dc 72be5db640 1349586955 Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi
Mayın Tarama ve Arama Gemileri
Tip 332 (Alman Frankenthal-Sınıfı) (3 kesin sipariş)
Edincik-Klasse (Fransız Circe-Sınıfı) 5
S-Sınıfı 9
F- Sınıfı 4
K- Sınıfı 3
Mayın Tarama ve Arama Gemileri 21
Nakliye, Karakol –ve Genel Maksat Uçakları
Genel maksat uçakları (TB-20) – 8
TCN-235-300 MPA – Karakol (9 sipariş)
Keşif ve Karakol (CN-235) MPA – Karakol (10)
Nakliye, Karakol –ve Genel Maksat Uçakları 8
Denizaltısavar, Nakliye – ve Arama Kurtarma Helikopterleri
AB.212 ASW-Versiyon- Denizaltısavar 9
AB.212 EW 3
AB.204 AS 1
AB.412 (4 sipariş)
S-70B-28 Seahawk (16 sipariş)
CH-60S Knight Hawk (6 sipariş)
Denizaltısavar, Nakliye – ve Arama Kurtarma Helikopterleri 38

Alıntılanan Kaynak:http://www.hayatnotu.com/turkiyenin-savas-gucu-savunma-gucu-ve-silah-gucu-hakkinda-bilgi.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
wuup'layanlar harpy insansız hava aracı, yerli üretim silahlar, otokar engerek, kobra tsk, tsk silah envanteri, türkiyenin savaş gücü, harpyfüze, savaş helikopterleri, j-600t yıldırım ii, tsk yer kobrası, leopard 1a3t1, Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi diye diye wuup'lamışlar..

Etiketler: F-5 2000, f-5 savaş uçağı, harpy insansız hava aracı, harpyfüze, hava savunma silahları, j-600t yıldırım ii, kobra tsk, leopard 1a3t1, m48a5t1 tankı özellikleri, m52t kundağı motorlu obüs, otokar engerek, savaş helikopterleri, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi, tsk silah envanteri, tsk yer kobrası, turkiye savas gucu, türkiyenin savaş gücü, turkiyenin silah envanteri, türkiyenin silah gücü, yerli üretim silahlar

Kategoriler


Depo


Popüler Etiketler