Öğrenilesi Bilgiler

Nikel (nickel) nedir, nikelin kullanım alanları, nerelerde kullanılır, nasıl yararlanılır?

Şub 24, 2014 Yazan: wuup | Kategori: Bilgi Deposu

Nikel (nickel) nedir, nikelin kullanım alanları, nerelerde kullanılır, nasıl yararlanılır?

Kimyasal bir eleman. Sembolü Ni, atom numarası 28, atom ağırlığı 58,69 dur. ****l parlaklığı az, beyaz sarımtırak renkte bir ****ldir. Sertlik ve dayanıklılık bakımından demire yakındır. Isınmış halde demir gibi işlenebilir. Havaya, asit ve bazik sıvılara karşı direnci büyüktür, mıknatıs ile çekilebilir. Mutfak ve sofra eşyalarında kullanılır.

Nikel Kaplama Nedir Üzerine nikel, kaplanmış ****l Nikel dövülebilen ve ısıtıldığı zaman kırılmadan uzayabilen bir maden olmakla birlikte kullanılan madenlerin de en sertidir. Yerin yüzeyinde pek bol değildir göktaşlarında saf halde bulunur. Çıkartıldığı maden ocaklarında başka madenlerle karışık haldedir. Yeni Kaledonya garnieritinde magnezyumla karışık olarak ortalama yüzde 6 nikel vardır Kanada pirotinleri ise demir ve bakırla karışık olarak yüzde 3 nikelden meydana gelmiştir
atom numarası 28, Atom ağırlığı 58,71, yoğunluğu 8,9 olan, gümüş parlaklığında, demir sertliğinde, kolay işlenebilen ve kolayca tel durumuna getirilebilen bir element simgesi Ni.
Nikel, maden cevherinin zenginleştirilip kavrulmasından sonra, elektrik fırınında ergitilmesiyle elde edilir buna ham nikel denir. Son arıtma için genellikle elektroliz denilen kimyasal yönteme başvurulur.
nikelin Özellikleri Nikel gümüş beyaz bir ****ldir. Oldukça sert olup, periyodik cetvelde geçiş ****lleri arasında yer alır. Genelde pentlandit içinde demir ve sülfür ile, milerit içinde sülfür ile, nikelinin içinde arsenik ile birlikte bulunur.
nikelin, havaya karşı gösterdiği oksitlenme direnci sayesinde bozuk para üretiminde, kimyasal araç ve gereçlerin üretiminde ve Alman Gümüşü gibi birçok alaşımın üretiminde kullanılır.
Nikel doğada genelde kobalt ile birlikte bulunur. alaşımlar özellikle süper alaşımlar ve paslanmaz çelik üretiminde önemlidir. Ayrıca nikel doğal bir özelliği sayesinde manyetik bir alan içinde bir miktar boyut değiştirme kabiliyetine sahiptir. nikelde bu değişim negatif yönde olmaktadır.
Nikelin oksitlenmiş hali genelde +2 değerliklidir ancak 0, +1, +3, +4 değerlikleri de gözlemlenmiştir. Bununla birlikte +6 değerlikli nikelin varlığı da mümkün olabilir.
Nikelin Tarihçesi Nikelin tarihi M.Ö 20 yılına kadar dayanmaktadır. Hatta bazı eski Çin dokümanlarında, beyaz nikelin Doğuda M.Ö 1400-1600 yıllarında kullanıldığı anlatılmaktadır. Ancak nikelin genelde gümüş ile karıştırılması sebebiyle bu bilgi kesin değildir.
Dünya nikel üretiminin yaklaşık olarak yarısı Kanadada üretilir bu bakımdan Kanadayı Sovyetler Birliği, Yeni Kaledonya, Küba ve Amerika Birleşik Devletleri izler. Türkiyede bulunan nikel yatakları işletmeye elverişli zenginlikte değildir.
Saf nikel özellikle sağlamlığı nedeniyle kullanılır. Kimyasal etkenlerden pas etkilenmez, hava değişimlerinden bozulmaz. Bu özelliği yüzünden nikel, birçok alaşım türünün ya­pımında aranan bir elemandır. Bu alaşımlardan bazılarında yüksek oranda nikel bulunur ferronikel, Nikrom bunlar az genleşir, yüksek ısılara dayanır ve deniz suyundan et­kilenmez. Bazı alaşımlar da çelik esasına dayandırılır. Nikel kromlu çelikler, hiç oksitlenmediklerinden, sanayide pek çok yerde kullanılır.
Nikel içeren mineraller cama yeşil renk vermek için de kullanılmıştır. Nikel ilk olarak 1751 yılında Axel Fredrik Cronstedt tarafından keşfedilmiştir. 1751′de, Baron Axel Fredrik Cronstedt Bakırı nikolitten ayırmaya çalışırken, nikeli elde etti. Saf nikelden yapılmış olan bozuk paralar ise ilk defa 1881′de isviçrede üretildi.
Nikelin Oluşumu Nikel temel olarak iki tür maden yataklığından elde edilir. Birincisi, temel minerallerin limonit Fe, NiOOH ve garnierit Ni, Mg3Si2O5OH olan lateritik yataklardır. ikincisi ise, ana Minerali pentlandit Ni, Fe9S8 olan magmatik sülfit yataklarıdır.
Kanadanın Sudbury bölgesi bugün dünya nikel üretiminin %30′unu yapmaktadır. Sadbury cevher yatağının, ilk jeolojik zamanlarda Dünyaya vurmuş olan büyük bir meteorun sonucu olduğu tahmin edilmektedir. Günümüzde toplam nikel rezervinin %40′ı ise Rusyanın Norilsk bölgesinde yer almaktadır. Bu bölgedeki yataklar, Rus madencilik firması MMC Norilsk Nickel tarafından işletilerek Dünya pazarına sunulmaktadır
Diğer büyük nikel yatakları ise Fransa New Caledonia, Avustralya, Küba ve Endonezyadadır. Tropikal bölgelerdeki yatakların çoğu, ultramafik kayaçların yoğun yağışlarla yıkanmasıyla ortaya çıkan ikinci bir konsantre olan lateritik yataklardır. Son zamanlarda yapılan çalışmalar sonucu, Türkiyenin batısında bulunan nikel yatağının Avrupadaki tesisler için uygun özellikte olduğu tespit edilmiştir.
Jeofiziksel kanıtlar göz önünde tutulduğunda, nikelin çoğunluğunun, dünyanın çekirdeğinde yoğunlaştığı tahmin edilmektedir Nikelin Kullanım alanları Nikel paslanmaz çelik, mıknatıs, bozuk para ve özel alaşımlar gibi birçok endüstriyel ve son kullanıcı ürünlerinde kullanılmaktadır. Ayrıca cama yeşil renk vermek amacıyla da kullanılmaktadır. Nikel her şeyden önce bir alaşım ****lidir. Bu nedenle alaşım olarak birçok kullanım alanı mevcuttur. Bu alaşımlar Bakır, krom, Alüminyum, kurşun, kobalt, gümüş ve altın ile yapılan alaşımlardır.
Nikel ayrıca bozuk paraların üretiminde ve dekoratif gümüş yerine kullanılmaktadır. ABDde kullanılan beş sentlik bozuk para %75 Bakır içerir. 1922-81 arasında üretilen Kanada senti ise %99.9 nikel içermekteydi ve manyetik özelliğe sahipti.
Nikel III oksit ise birçok nikel kadmiyum, nikel demir ve nikel- ****l hidrit şarj edilebilir pilde katot olarak kullanılmaktadır

Sembol: Ni

Atom numarası: 28
Atom ağırlığı: 58.6934 g/mol
Oda koşullarında (25°C 298 K): Gümüşümsü parlak met@lik katı
met@l 
d-blok elementi
Nikel ilk olarak 1751 yılında Axel Fredrik Cronstedt tarafından keşfedilmiştir.
Başlıca mineralleri nikel brendi (NiS), nikelin (NiAs), arsenikli nikel galeni (NiAsS), bunsenit (NiO), anabergit Ni3(AsO4)2.8.H2 tir.
Saf olarak nikel, ham nikelin karbon monoksit ile 50°C reaksiyonu sonucunda nikel tetra karbonil oluşur. Oluşan bu bileşiğin 250°C bozunması ile saf nikel elde edilir.
Ni + 4CO (50°C)àNi(CO)4 (230°C)àNi + 4CO
Diğer bir yöntem ise pirotin adı verilen piritlerin işlenmesi sırasında elde edilir. Kavurma işleminde demir, demir okside yükseltgenirken, nikel sülfürleri halinde kalır. Bu ürün silis, kok ve kil ile karıştırılarak eritilir. Oluşan nikelmatı denilen denilen kükürtçe zengin erimiş haldeki karışım kavrularak NiO elde edilir. Oksit derişik HCl asit ile çözündürüldükten sonra oluşan tuz bazikleştirilerek Ni(OH)2 elde edilir. Kızdırılarak tekrar daha saf NiO elde edilir. Kok ile indirgenmesiyle saf nikel elde edilir.

Alıntılanan Kaynak:http://www.hayatnotu.com/nikel-nickel-nedir-nikelin-kullanim-alanlari-nerelerde-kullanilir-nasil-yararlanilir.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
wuup'layanlar , Nikel (nickel) nedir, nikelin kullanım alanları, nerelerde kullanılır, nasıl yararlanılır? diye diye wuup'lamışlar..

Etiketler: kobalt ve nikel nerelerde kullanılır, nasıl yararlanılır?, Nerelerde Kullanılır, nickel elementler, Nikel (nickel) nedir, nikel kablo nerede kullanılır, nikel tel nedir, nikel tel nerede kullanılır, nikel tel nerelerde kullanılır, nikel teli kim nerede kullanılır, nikelin kullanım alanları, norilsk nerede, saf nikel nerede kullanılır, saf nikel nerelerde kullanılır,

Kategoriler


Depo


Popüler Etiketler