Öğrenilesi Bilgiler

Kısaca Mevlid Nedir Ne Demek, Sözlük Anlamı Ne Anlama Gelir, Hakkında Kısa Bilgi

Eki 14, 2014 Yazan: wuup | Kategori: Sözlük

Kısaca Mevlid Nedir Ne Demek, Sözlük Anlamı Ne Anlama Gelir, Hakkında Kısa Bilgi

Mevlit -di

isim Arapça mevlid 
1 . 
Hz. Muhammed’in doğumunu, hayatını anlatan mesnevi.

2 . Bu mesnevinin okunduğu dinî tören:
“Daha mevlit bitmeden dört aydır yağmayan yağmur dışarısını sel içinde bıraktı.”- Ö. Seyfettin.

3 . (eskimiş) Doğma, doğum.

4 . (eskimiş) Doğum yeri, insanın doğduğu yer.


Birleşik Sözler

mevlit alayı
Mevlit Kandili

mevlit şekeri

büyük mevlit ayı

küçük mevlit ayı

Mevlid
 İslam Ansiklopedisi

Mevlid’in sözlük anlamı “doğum yeri”, “doğmu zamanı” demektir. Din terimi olarak birbiriyle ilgisi olan birkaç anlamda kullanılmaktadır:

1. 
Mevlid’in dilimizde kazandığı anlam­lardan ilki, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in doğumunu ifade etmesidir. “Mevlid” dendiğinde bizde uyandır­dığı ilk çağrışım budur. Bazen “Mevlidü’n-Nebi” diye de kullanılır. Son peygamberin doğumu çok farklı bir doğumdur. Bu doğumla o dönem bilinen dünyada bazı harikulade (olağanüstü) olaylar meydana gelmiştir. İslâm tarihlerinin kaydettiği bu olay­lardan bazıları şunlardır:
“İran’ın eski merkezinde Mecûsilerin bin yıldan beri yanmakta olan ateşi sönmüş; Medayin şehrinde hükümdar sarayının 14 şerefısi yıkılmış; İran’daki Save gö­lü yere geçmiş; bin yıldan beri suları kurumuş olan Semave deresindeki su­lar taşmış; Kabe’deki büyük putların yüzüstü yere düştükleri görülmüştür.”
(Zekai Konrapa, Peygamberimizin Hayatı, s. 11).
2. Mevlid, dilimizde, Hz. Muhammed’i övmek için yazılmış eserleri de ifade eder. Bu maksatla yazılmış eser­lere “mevlid” denir. Bütün Müslüman ülkelerde mevlidler yazılmıştır. Bu arada Müslüman Türklerde de mevlid yazan şairler çıkmıştır. Bun­lardan bir bölümü günümüze kadar ulaşmıştır. Ancak geniş halk kitlele­rine mâlolmamıştır. Fakat 15. yüzyıl başlarında Bursa’da yaşamış olan Sü­leyman Çelebi’nin yazdığı Vesiletü’n-Necat (Kurtuluş Sebebi) adındaki mevlid çok tanınmış, çok tutulmuş, bütün Türk halkının malı olmuştur. Bu mevlidin bu kadar benimsenme­sinin sebebi, Türk milletinin Muham­med Peygamber’e karşı sevgisini ve bağlılığını çok iyi ifade etmesidir. Türk halkının Hz. Muhammed’e karşı beslediği duygulara çok iyi tercüman olmasıdır. Yüzyıllardır bu mevlid Türk halkının elinden düşmemiş, Ku-rân’dan sonra en fazla hürmet edilen, özen gösterilen kitap olmuştur.
Mesnevi tarzında yazılmış olan bu mevlid Tevhid-Münacat (Al­lah’ın birliğini dile getirme, O’na ya­karma), velâdet (Hz. Muhammed’in doğumu), Mucizat (Peygamberin mu­cizeleri), Mirâc (Hz. Muhammed’in Allah katına çıkması), vefat (Peygam­ber’in ölümü). Dua gibi bölümlerden oluşmaktadır. Bu bölümlerin her bi­rine “bahir” denir. “Velâdet bahri”, “Mirâc bahri” gibi. Bütün bu bölüm­lerde (bahirlerde) o bölüm ile ilgili konuları çok içli, çok duygulu bir şekil­de anlatan Süleyman Çelebi, bu ese­rinde en yüksek lirizme ulaşmayı ba­şarmıştır. Sözgelişi Peygamberin ve­fatını işleyen vefat bahri’nde, Pey­gamberin nasıl hastalandığını, vefa­tıyla etrafmdakileri nasıl derin bir hic­ran içinde bıraktığım, kızı Fatıma’nın yürek paralayan sözlerle ağlayışını öy­le bir üslûpla sunar ki, dinleyenlerin çoğu da gözyaşlarını tutamaz.
Mevlid, Süleyman Çelebi’nin, Cenab-ı Hak’tan hem kendisi, hem de diğer Müslümanlar için rahmet ve ba­ğış dileyen bir dua bölümüyle sona erer.

3.
 Mevlid, dilimizde bir de Süleyman Çelebi’nin yazdığı bu mevlid’in okun­ması için düzenlenen törenleri anla­tır. Ülkemizde ölüm mevlidlerinden başka, doğum, evlilik, sünnet gibi ne­denlerle mevlid okunmakta, okutul­makta bu vesile ile törenler düzenlen­mektedir. İşte bu törenler de kısaca “mevlid” diye adlandırılmakta, va­tandaş, “Mevlidimiz var”, “Mevlide gidiyorum”, “Mevlidden geliyorum” deyince bunu belirtmeyi istemektedir. 

Alıntılanan Kaynak:http://www.hayatnotu.com/kisaca-mevlid-nedir-ne-demek-sozluk-anlami-ne-anlama-gelir-hakkinda-kisa-bilgi.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
wuup'layanlar , Kısaca Mevlid Nedir Ne Demek, Sözlük Anlamı Ne Anlama Gelir, Hakkında Kısa Bilgi diye diye wuup'lamışlar..

Etiketler: Hakkında Kısa Bilgi, Kısaca Mevlid Nedir Ne Demek, Sözlük Anlamı Ne Anlama Gelir,

Kategoriler


Depo


Popüler Etiketler