Yeni Tüketici Hakları Kanunu maddeleri nelerdir

4822 sayılı kanunla değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 6.3.2003 tarihinde kabul edildi.
A-Ayıplı MalTüketici, malın teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda:1-Bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme,2-Malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi,3-Ayıp oranında bedel indirimi,4-Ücretsiz onarım,İsteme haklarına sahiptir. Tüketici bu haklardan sadece birini tercih edebilir.Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.Ayıplı maldan sorumluluk süresi, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren 2 yıldır.Bu süre konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallarda 5 yıldır.Ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak talepler için zamanaşımı süresi 3 yıldır. Bu talepler, zarara sebep olan malın piyasaya sürüldüğü günden başlayarak 10 yıl sonra ortadan kalkar.
B-Ayıplı HizmetTüketici, hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda;1-Sözleşmeden dönme,2-Hizmetin yeniden görülmesi,3-Ayıp oranında bedel indirimi,Haklarına sahiptir. Tüketici bu haklardan sadece birini tercih edebilir.Sağlayıcı, tüketicinin seçtiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.Ayıplı hizmetten sorumluluk süresi, hizmetin ifasından itibaren 2 yıllık zamanaşımına tabidir.Ayıplı hizmetin neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak taleplerin zamanaşımı süresi 3 yıldır.… Devamini oku..

Etiketler: , , , , , ,