Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi

Türkiye’nin savaş gücü, savunma gücü ve silah gücü hakkında bilgi
TÜRKİYE’NİN SAVUNMA GÜCÜAli KÜLEBİ
TUSAM – Ulusal Güvenlik StratejileriAraştırma Merkezi Başkanvekiliakulebi@tusam.net
Jeopolitik olarak dünyanın en tehlikeli bölgesinin kilit noktasındaki ülkemizin üzerindeki iç ve dış tehditler açıkça ortadadır. Bütün bu mevcut ve potansiyel tehditler Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nde (MGSB) yayınlanmıştır. Bu belgedeki “tek devlet, tek bayrak, tek dil” ifadesi de bütün iç ve dış tehditlere karşı milli savunmamızın, dünyanın en büyük güçleri de hesaba katılarak, tüm tehditlere karşı her an hazırlıklı olması olgusunu da içermek durumundadır. Özellikle Birinci Körfez Savaşı’ndan bu yana Irak’ın Kuzeyi’nde ABD’nin hamiliğinde adım adım oluşturulan Kürt Bölgesi ve bunun getireceği potansiyel tehditler, tarihin en şımarık dönemini yaşayan başta Iraklı Kürt aşiretleri ve başlarındakilerin içeride ve dışarıda maceracı ve boylarını aşan arzularının giderek ortaya çıkmasıyla daha somut şekiller almıştır.… Devamini oku..

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,