Litosfer (taş küre) nedir, ne işe yarar, özellikleri ve görevi
Bu yazıda Litosfer nedir, Litosfer ne işe yarar, Litosferin özellikleri nelerdir, Litosfer tanımı nedir, Litosfer ne demektir, Litosfer görevi nedir, taş küre litosfer hakkında ansiklopedik bilgi, litosfer ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
Taş Küre (Litosfer) Nedir? Canlıların üzerinde yaşadığı çeşitli taşlar ve topraktan oluşan katmana taşküre (Litosfer) denir. Litosferin ortalama kalınlığı 60 km kadardır. Ancak bu kalınlık her yerde aynı değildir. Yer kabuğu okyanusların dibinde daha ince karalarda ise daha kalındır. Bakımlıyız.Com – Taş Küre (Litosfer) Nedir? Kara canlıları ve insanlar burada yaşarlar.Bu tabakayı örten toprak tabakası kaya ve minerallerin parçalanmasıyla oluşur.Taş küre içine inildikçe Her 33 m sıcaklık 1C artar.

Litosfer
Yeryuvarı dıştan içe doğru çeşitli bileşim ve fiziksel özelliklerdeki kalın katmanlardan yapılmıştır. Bukatmanlardan herbiri küresel şekillidir.En dıştan içe doğru sırasıyla atmosfer(hava küre), biyosfer(canlı küre),hidrosfer(su küre) ve Litosfer(kayaç küre) yer alır.… Devamini oku..

Etiketler: , , , , , , , , , , ,