Öğrenilesi Bilgiler


Kısaca Plexiglass (Pleksiglas) Nedir Ne Demek, Sözlük Anlamı Ne Anlama Gelir, Hakkında Kısa Bilgi
Döküm akrilik levha, polimetilmetakrilat esaslı termoplastik bir malzemedir.Döküm tekniği ile 2 mm den 40 mm kalınlığa kadar, çeşitli ebatlarda renksiz, şeffaf renkli ve opak olarak üretilir.
Yüksek ışık geçirgenliğine sahiptir ( cama göre %92 ). Normal cama göre darbelere 6 kat daha dayanıklıdır.Kırılan parçaları keskin kenarlı değildir, yaralanmalara sebep olmaz. Aynı kalınlıktaki cama göre ısıyı %20 daha az iletir.
Pleksi kolaylıkla işlenebilir, yaklaşık 150°C de ısıtıldığında birçok şekle girebilir, eğilip bükülebilir.Basınçla ve vakumla form verilebilir.Soğuduktan sonra şekliini muhafaza eder.
Pleksinin maksimum dayanma sıcaklığı 80°C dir. Pleksi yanıcı bir termoplastiktir.Kendi kendine yanma sıcaklığı 400°C dir. 250°C de alevle tutuşabilir.Yüzeyi bakır sertliğindedir, fırça ve zımpara ile çizilebilir.
Pleksi şeffaf ve renkli bütün formlarında parlak bir görünüme sahiptir.Atmosfer şartlarında dayanıklılığı diğer bütün plastiklerden daha yüksektir.Bu sebeple çok değişik iklim şartlarında dahili ve harici geniş uygulama alanlarında kullanılabilir.… Devamini oku..

Etiketler: , , ,

Kısaca Kuvvet Nedir Ne Demek, Sözlük Anlamı Ne Anlama Gelir, Hakkında Kısa Bilgi
Kuvvet fiziğin temel kavramlarından birisi olup , genel olarak bir cismin hareketine sebep olan, yani duran bir cismi hareket ettiren, hareket eden bir cismi durduran, doğrultu ve yönünü değiştiren, ona şekil değişikliği veren etkidir. Mekanikte kuvvet doğrusal hareketin sebebi olarak görülürken dönüş hareketinin sebebine tork denir.Kuvvet vektörel bir büyüklüktür.Dolayısıyla vektörlerle ilgili bütün özellikler kuvvetler içinde geçerlidir.Kuvvet F ile gösterilir ve dinamometre denilen yaylı kantarla ölçülür.Birimi Newton’dur.N olarak gösterilir. 
Alıntılanan Kaynak:http://www.hayatnotu.com/kisaca-kuvvet-nedir-ne-demek-sozluk-anlami-ne-anlama-gelir-hakkinda-kisa-bilgi.html… Devamini oku..

Etiketler: , ,

Kısaca Cumhurbaşkanı Nedir Ne Demek, Sözlük Anlamı Ne Anlama Gelir, Hakkında Kısa Bilgi
cumhurbaşkanı 
isim (cumhu’rbaşkanı) 
1.Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı, reisicumhur, cumhur reisi.
 
Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Cumhuriyeti ve Milleti’nin birliğini temsil eder; Anayasa’nın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.
***Türkiye için açılımı:Cumhurbaskani’nin görev ve yetkileri Türkiye Cumhuriyeti Anayasasi’nin 101, 102, 103, 104, 105, ve 106. maddelerinde belirtilmistir.
A. Nitelikleri ve Tarafsızlığı (Değişik madde 101) 
Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir.
Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür. Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir.… Devamini oku..

Etiketler: , ,

Kısaca Mevlid Nedir Ne Demek, Sözlük Anlamı Ne Anlama Gelir, Hakkında Kısa Bilgi
Mevlit -di
isim Arapça mevlid 1 . Hz. Muhammed’in doğumunu, hayatını anlatan mesnevi.
2 . Bu mesnevinin okunduğu dinî tören:“Daha mevlit bitmeden dört aydır yağmayan yağmur dışarısını sel içinde bıraktı.”- Ö. Seyfettin.
3 . (eskimiş) Doğma, doğum.
4 . (eskimiş) Doğum yeri, insanın doğduğu yer.
Birleşik Sözler
mevlit alayıMevlit Kandilimevlit şekeribüyük mevlit ayıküçük mevlit ayı
Mevlid İslam Ansiklopedisi

Mevlid’in sözlük anlamı “doğum yeri”, “doğmu zamanı” demektir. Din terimi olarak birbiriyle ilgisi olan birkaç anlamda kullanılmaktadır:1. Mevlid’in dilimizde kazandığı anlam­lardan ilki, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in doğumunu ifade etmesidir. “Mevlid” dendiğinde bizde uyandır­dığı ilk çağrışım budur. Bazen “Mevlidü’n-Nebi” diye de kullanılır. Son peygamberin doğumu çok farklı bir doğumdur. Bu doğumla o dönem bilinen dünyada bazı harikulade (olağanüstü) olaylar meydana gelmiştir. İslâm tarihlerinin kaydettiği bu olay­lardan bazıları şunlardır:

“İran’ın eski merkezinde Mecûsilerin bin yıldan beri yanmakta olan ateşi sönmüş; Medayin şehrinde hükümdar sarayının 14 şerefısi yıkılmış; İran’daki Save gö­lü yere geçmiş; bin yıldan beri suları kurumuş olan Semave deresindeki su­lar taşmış; Kabe’deki büyük putların yüzüstü yere düştükleri görülmüştür.”(Zekai Konrapa, Peygamberimizin Hayatı, s.… Devamini oku..

Etiketler: , ,

Kısaca Parşömen Nedir Ne Demek, Sözlük Anlamı Ne Anlama Gelir, Hakkında Kısa Bilgi
parşömen isim Fransızca parchemin
Yazı yazmak, resim yapmak için özel olarak hazırlanan deri, tirşe.
Parşömen, üzerine yazı yazmak veya resim yapmak için kullanılan özel hazırlanmış hayvan derisidir.
Parşömen ismi Bergama’dan gelmektedir ve Bergama Kağıdı anlamında Latince Charta Pergamena’dan türemiş ve bütün dillere de buradan geçmiştir.
Bulunuş hikayesi
Yaygın bir antik söylenceye göre Mısır Kralı, Bergama Kütüphanesi’nin İskenderiye Kütüphanesini geçmemesi için Anadolu’ya papirüs ihracını yasaklamış. Kağıtsız kalan Bergama’nın Kralı II. Eumenes yeni bir kağıt icad edecek olana büyük ödüller vadetmiş. O zamanki Kütüphane Müdürü Krates oğlak derilerini işleyerek yazılabilecek hale getirmiş ve krala sunmuş. Parşömen M.Ö. II. Yüzyıldan başlayarak Bergama’dan bütün dünyaya yayılmıştır. IV. yüzyıla kadar papirüs ve parşömen birlikte kullanılmış, daha sonra XII. Yüzyıla kadar tek yazı medyası olarak kültürü sonraki yüzyıllara taşımıştır.
Gerektiği gibi işlendiğinde her iki yüzüne de yazılabilmesi, neredeyse yırtılamaması, yanmaması, olağanüstü dayanıklılığı, hat ve tezhip sanatına uygunluğu, üstündeki yazıların okunmasının gözü yormaması, hayvanların yaşadığı her yerde üretiliyor olması gibi bir çok avantajı düşünüldüğünde, şaşırtıcı olan parşömenin papirüsun yerini alması değil, bunun niye bu kadar uzun sürdüğüdür.… Devamini oku..

Etiketler: , ,

Kategoriler


Depo


Popüler Etiketler