Öğrenilesi Bilgiler


BARTIN ismi nerden gelmiştir, adını nasıl almıştır, efsanesi hikayesi nedir
BARTIN “PARTHENİA”dan Bartın’a dönüşen adın kaynağı “PARTHENİOS”dur. Bartın ırmağının antik çağdaki adı olan Parthenios; Yunan mitolojisinde, OKENAUS’un çocuklarından birisi ve “Sular Tanrısı”dır. “Sular ilahı veya Muhteşem akan su” anlamlarına gelir. Bir başka anlamı da “Genç Bakire veya Genç Kızlar için koro türküleri”… “Genç Bakire” ise, tanrıça Athena’nın bir sıfatı.
Bartın İlin adı nereden geliyor?
İlin adı nereden geliyor?“PARTHENİA”dan Bartın’a dönüşen adın kaynağı “PARTHENİOS”dur. Bartın ırmağının antik çağdaki adı olan Parthenios; Yunan mitolojisinde, OKENAUS’un çocuklarından birisi ve “Sular Tanrısı”dır. “Sular ilahı veya Muhteşem akan su” anlamlarına gelir. Bir başka anlamı da “Genç Bakire veya Genç Kızlar için koro türküleri”… “Genç Bakire” ise, tanrıça Athena’nın bir sıfatı.Bartın, Batı karadeniz’de doğal güzelliği, plajları, tarihi yapıları, mağralarıyla ilgi çeken bir ildir. İnkumu, Amasra, Çakraz, Kızılkum, Mogada, Güzelcehisar ve Bozköy sadece yörenin değil, Batı Karadeniz bölgesinin önemli plajlarıdır.… Devamini oku..

Etiketler: , , , , , , , , , , , ,

DÜZCE ismi nerden gelmiştir, adını nasıl almıştır, efsanesi hikayesi nedir
DÜZCE Adının nereden geldiği konusunda her hangi bir kayda rastlanmamıştır.
 
Alıntılanan Kaynak:http://www.hayatnotu.com/duzce-ismi-nerden-gelmistir-adini-nasil-almistir-efsanesi-hikayesi-nedir.html… Devamini oku..

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

AKSARAY ismi nerden gelmiştir, adını nasıl almıştır, efsanesi hikayesi nedir
AKSARAY Selçuklu Sultanı İzzettin Kılıçarslan, şehirde cami, medrese, kümbetler ve büyük ve beyaz bir saray yaptırdı. Şelir “Aksaray” adını işte bu beyaz saraydan aldı.
Tarihte kurulan her köyün, her şehrin adının ister gerçek olsun, ister rivayet, isterse efsane bir hikayesi vardır. Aksaray’ın da adı hakkında bir çok rivayet, bir çok efsane anlatılır. Aksaray’ın adının ilk olarak I. Hattuşili ye ait eski Hitit metinlerinde geçen “Nenessa (Nenossos) olduğu sanılmaktadır. M.Ö. 718 yılında Yeni Asur kralı II. Sargon vergi vermeyi durduran ve Muşkili Mita (Frig kralı Midas) ile Kargamış Kralı Pisiris ile işbirliğine giren Şinukhtulu Kiaki’ye karşı Tabal seferi başlatmıştır.
Aksaray İli yakınlarında olduğu düşünülen bu kentin adı, eski Asur metinlerinde Şinakhatum olarak geçmektedir.Sefer sonucunda Kiakki’nin egemenliği sona ermiş. Şinukhtu kenti Atunalı Kurti’nin yönetimine bırakılmıştır. Aksaray Merkezinde bulunan Hitit hiyeroğlifli stelde adeta Aksaray’ın Geç Hitit dönemindeki Şinukhtu kenti olduğuna desteklemektedir
Persler bölgeyi işgal ettiklerinde “Güzel atlar ülkesi” manasına gelen “CAPPADOCIA” adını bu bölgeye vermişlerdir.… Devamini oku..

Etiketler: , , ,

Hakkâri ismi nerden gelmiştir, adını nasıl almıştır, efsanesi hikayesi nedir
KARİ Hakkâri kelimesi Kürtçe’ den dilimize geçmiştir. Bu rivâyete göre kelimenin özü “Kar-in” olup “Her” önekini almıştır. Kürtçe’ de “Kar-in”, “-ebilmek” manasına gelip, insanın güç yetirebilme durumunu anlatır. Dolayısıyla “Hakkâri” kelimesi “hep güçlü, hep edebilen” anlamı vardır.
HAKKARİ.nin Eski Adı Nereden Geliyor ?

“ÇÖLEMERİK” (HAKKARİ’nin eski adı) nereden geliyor acaba?
Çöl-emerik’in kuzeyi Van gölü, doğusu da Urmiye gölü ile çevrilidir, doğusu ayrıca Cilo dağları ve batı sınırı da deli Zap suyu ile sınırlanmıştır. Yani genellikle sularla sınırlanmış kapalı bir havza olduğu gibi; girişi ve çıkışı zordur. Tarih boyunca kültürel olarak da kapalı bir havza olarak varlığını sürdürmüştür. Rahmetli Babamın görevi nedeniyle çocukluğumun bir kısmının geçtiği ve ilkokula başladığım yer olan bu bölgeye komşu Van’da daha sonra ben de beş yıl görev yaptım.
Gerçekten de nüfus profili doğu ve güneydoğu’nun diğer kısımlarından farklı bir bölge olduğu bilinmektedir.… Devamini oku..

Etiketler: , , , , , , , , , , , ,

MERSİN ismi nerden gelmiştir, adını nasıl almıştır, efsanesi hikayesi nedir
MERSİN Mersin’e Mersin denilmesinin sebebi şimdiki Mersin Şehrinin yakınlarında eskiden MERSİNLİ adında bir aşiret varmış. Bu aşiret Türkistan’dan gelen aşiretlerdenmiş. MERSİN adı ile Anadolu’da daha yedi, sekiz tane köy vardır ki, MERSİN adı bu Mersin adındaki Türk Oymağının adına göre konmuştur.
Mersin adı nereden geliyor (av. şinasi develi)
Evliya Çelebi’nin, 1670′Ii yılların sonlarında bölgemizden geçtiğini biliyoruz. Bu geziye ait notlar, seyyahatnamesinde yer almıştır. Seyyahatnamenin bölgemizle ilgili bölümünde aynen şöyle denilmektedir. “Kırk elli evli Hacı Alaittin Oğlu Köyünü geçerek, Gerendir nehrinden sonra MERSİN oğlu denilen 70 haneli bir Türkmen Köyü’nde misafir olduk”(1) Bu ifade Mersinimizin adını bu aşiretten aldığı görüşünü gündeme getirmiştir.
İçel tarihi üzerinde değerli ve yararlı araştırmaları ve bu konuda yayınlanmış eserleri bulunan Sait Uğur merhum da, bu beyana dayanarak Mersin’in ismi üzerinde şu kanaate varmıştır.Sait Uğur kitabında (2) şöyle diyor.”Mersin’e Mersin denilmesinin sebebi şimdiki Mersin Şehrinin yakınlarında eskiden MERSİNLİ adında bir aşiret varmış.… Devamini oku..

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Kategoriler


Depo


Popüler Etiketler