Öğrenilesi Bilgiler

Dil ve anlatım 9.sınıf kitab cevapları

Ara 17, 2013 Yazan: wuup | Kategori: Bilgi Deposu

Dil ve anlatım 9.sınıf kitab cevapları

Dil ve Anlatım KARİZMA YAYINCILIK 10-17 Arası,  sayfa 20,24,25,30,43,45,47 92 Cevapları

1.İLETİŞİM
1.Çizimler incelendiğinde insanın iletişim ihtiyacı karşımıza çıkar.

2.a)İnsanoğlunun çevresiyle iletişim kurmak için başvurduğu yollar zaman içerisinde teknolojinin de gelişmesiyle hayli mesafe kat etmiştir.
b) Söylenemez;çünkü iletişim sadece insanlar arasında vardır.
3.İnternet,telefon sıklıkla kullandığımız anlaşma araçlarıdır.
4) Olabilir.
5)Atatürk ilke ve inkılaplarıyla basın özgürlüğü arasında ilişki kurulabilir.
SAYFA 11:
4) İletişim ……………………………………….İÇİN ÖNEMLİDİR.
Ø Hayatın gereği olduğu için önemlidir.

Ø Hayatın akışını sağladığı için önemlidir.

Ø İnsanlar arasında gelişmeyi sağladığı için önemlidir.

Ø Kişileri birbirine bağlayarak, onların sosyal bir grup halinde uyum içinde yaşamalarına yardımcı olduğu için önemlidir.
Ø Belli bir toplumda insanın kendinden önce var olan kuralları öğrenmesi, değer ve inançları benimsemesi ve buna uygun olarak kendisine verilen rolleri oynaması yani toplumsallaşyı sağladığı için önemlidir.

Ø Bireylerin kendi amaçları doğrultusunda ortak bir amaçta birleşerek toplumsal örgütlenmelerin kurulmasında da rol oynadığı için ÖNEMLİDİR.
SAYFA 12
B.Metinde Haşmet Gülkokan ve sakatatçı arasında geçen iletişim ögeleri
Gönderici(konuşan): “Haşmet Gülkokan” –Gülüm,bizim ciğer
Alıcı(dinleyen):sakatatçı –Hazır Haşmet Bey
İleti(mesaj) : ciğer
Kanal: hava
Şifre:kullanılan dil
Dönüt: -Hazır Haşmet Bey
Bağlam: hâl-alışveriş ortamı (Genellikle üstü kapalıpazar yeri.)
SAYFA 13:
a)İletişimde alıcı iletiyi almaya niyetli ve anlayacak seviyede ise iletişim gerçekleşir.Aksi durumlarda iletişim gerçekleşmez.
b) Alıcı, göndericinin edebiyat fatihi iletisini almaya niyetli ve anlayacak seviyede olmaldır. Gönderici ile alıcının ortaklıkları ne kadar fazla ise iletişim o kadar etkili oiur (ortak deneyim, ortak bilgi birikimi, ortak dil özellikleri vb.)
· 7) yeşil yapraklar: bahar
· Kardan adam: kış
· Duman: yangın
· Siyah bulut: yağmur
· Bayrak : Türkiye (bağımsızlık da denebilir)
8) doğal gösterge-sosyal gösterge-dil göstergesi
b) Gösterge ve Türleri:
Kendi dışında başka bir şeyi gösteren, düşündüren, onun yerini alabilen, kelime, nesne, görünüş ve olgulara edebiyat fatihi gösterge denir.
Türleri:
a) Dil Göstergesi: Söz veya yazıyla gerçekleştirilen her türlü eylem bu gruba girer.
b) Doğal Gösterge: Ülkelerin dedebiyat fatihi doğal güzellikleri, yaprakların sararması,siyah bulutlar,güneşin doğması-batması…
C) Sosyal Gösterge: Trafik ışıkları, görgü kuralları,sigara içilmez levhaları,okulların açılması…
EK BİLGİ: İletişim Kurarken Kullanılan Göstergeler Nelerdir?
* Dil göstergeleri: Söz veya yazıyla edebiyat fatihi gerçekleştirilen her türlü eylem bu gruba girer. İnsan duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde dil ile anlatır. Dille gerçekleştirilen iletişim resim, şekil, işaret ve vücut diliyle yapılan iletişimden daha güçlü ve daha kullanılışlıdır.
* Dil dışı göstergeler: Resim, şekil, işaret, hareket, jest ve mimikler bu gruba girer.
9a) Dil göstergelerin oluşabilmesi için varlığı anlatan sesler bir arada düşünülmelidir.
b) ek tablo:

SAYFA 14) EK BİLGİ: Dil göstergeleriyle ilgili sunumu inceleyebilirsiniz.

a) Jest ve mimiklerle gösterebilir.
b) Resimde kullanılan dil dışı ögeler:
Haşmet Gülkokan’ın jest ve mimikleri
Fiyat etiketleri
Trafik lambaları, trafik işaret levhaları
c) En etkili iletişim dille yapılan olduğundan dil dışı göstergelerle yapılan iletişim pek de sağlıklı ve etkili olmayabilirdi.
SAYFA 15:
b) İletişim gerçekleşmez.
c) İletinin alıcıya ulaşması için göndericinin bunu doğru şekilde ifade etmesi önemlidir.Ancakiletişimin hangi ortamda (bağlamda) gerçekleştiği de bir o kadar önemlidir.Örneğin yüksek sesli müzik dinlenilen bir yerde sağlıklı iletişimden söz etmek pek mümkün değildir.
12-13-14-15′i metne göre cevaplayınız.
SAYFA 16:
2)

3.Ambulans: hasta itfaiye: yangın
4) cevabı için bknz. Sayfa 11 4.soru
5)Atatürk bu sözle basının bir toplumun ortak ve genel duyguları ve fikirlerinin yansıtıcısı olduğunu belirtmiştir.Günümüz basın dünyası da halkın ortak duygu ve düşüncelerini yansıtmaktadır.
ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
1)
Gönderici: Firdevs Hanım
Alıcı: Kırkayak Hanife Hanım
İleti: “Dışarı mı çıkıyordun?”
Dönüt: “Çıkıyordum amma acelesi yok.”
Bağlam: ev
Kanal: Hava
Şifre: Dil
2) Jest ve mimikler,gazete,sabun
3) s.a.b.u.n >varlığı anlatan sesler =sabun(varlığı gösteren kelime) >dil göstergesi
g.a.z.e.t.e> varlığı anlatan sesler=gazete (varlığı gösteren kelime) >dil göstergesi
4) B
5)· gösteren ve gösterilen
· Alıcı
7)
(y)
(d)
(d)

Sayfa 17:
1.
2.Sosyal gösterge
3.
4. B seçeneği
5-2. boşluğu .Alıcı.
6. Alıcı- Kedi Gönderici- çocuk, Bağlam-Bahçe, İleti- gel pisi pisi,
7. Y, D, D,
8. (kendiniz yapın
Sayfa 25
1. soru ( hoca bize yanlış dedi)
2. 1…_
2. Dil
3. dil ötesi işlevde
3.1-2, 2-3, 3-1
4. D,Y,D

Sayfa 17:
1.
2.Sosyal gösterge
3.
4. B seçeneği
5-2. boşluğu .Alıcı.
6. Alıcı- Kedi Gönderici- çocuk, Bağlam-Bahçe, İleti- gel pisi pisi,
7. Y, D, D,
8. (kendiniz yapın dil ve anlatim 9.sinif kitab cevaplari smile bedf3bdec3 1349594336 Dil ve anlatım 9.sınıf kitab cevapları
Sayfa 25
1. soru ( hoca bize yanlış dedi)
2. 1…_
2. Dil
3. dil ötesi işlevde
3.1-2, 2-3, 3-1
4. D,Y,D

1)hasan çekingen kimseyle konuşmayan beş yaşında peltek bir çocuktur.
2)konuşmaya çok ihtiyaç duymuştur.türkçe konuşan birini görünce mutlu olmuştur ve o adam gidince türkçe konuşamicak diye ağlamıştır.
3)hayattan koparan ve tekrar bağlayan iletişimdir.
4)gidiyormusun diyip ağlaması
5)dil insanın yaşamasına bi anlam katar dil sayesinde anlaşırız

hocanın verdiği cevaplardır

Sayfa 24

Karizma Yayıncılık Sayfa 24

1. dilin işlevi: Göndergesel İşlev

2. Dilin işlevi: Heyecana bağlı işlev

3. Dilin işlevi: Alıcıyı harekete geçirme işlevi

4. Dilin işlevi: Kanalı kontrol işlevi

5. Dilin işlevi: Dil ötesi İşlev

6. Dilin işlevi: Şiirsel İşlev

Karizma Yayıncılık Sayfa 25

1. Cevap C

2. Boşluk doldurma

a. Jest ve mimikler görsel iletişim araçlarındandır

b. Dil insanoğlu için en geçerli ve yaygın iletişim aracıdır.

c. “Sıfatlar ismi niteleyen kelimelerdir.” cümlesinde dil, göndergesel işlev olarak kullanılmıştır

3. Karşılaştırma

Ne zaman kitap okumaya başlayacaksın? – Dilin kanalı kontrol işlevi

Aman Allah’ım, bu ne büyük felaket! – Dilin heyecan bildirme işlevi

Çöller, temel olarak ekvatorun kuzey ve güneyinde 15-40 dereceler arasında bulunan çok kurak alanlardır – Dilin göndergesel işlevi

4. Doğru Yanlış

1. D

2. Y

3. D

Sayfa 30 Ölçme Ve Değerlendirme Cevapları
1-) C
2-) ağız-lehçe
3-) Bende Bulamadım
4-) D-D-Y

Sayfa 43 te
1.soru
üçüncü şahsın şiirinde noktalama işaretleri yok bu yüzden vurgu ve tonlamaya önem verilmez düz yazı gibi okunur ötekisinde ise vurgu ve tonlamya önem verilir çünkü nerde durup nerde sesimizi yükseltçeğimizi biliriz
2.soru
duraklama yerleri noktaların olduğu cümleler
3.soru
duraklamalar anlamı etkiler

Sayfa 45

1)perili köşk hikayesinde diyalog bölümleri farklı ses tonları ile söylenir.
2)farklı ses tonlarıyla ses tonları ile söylendikleri zaman değişlikler olur
3)arkasındaki:
parlıyordu=küçük ünlü uyumuna uymaz. ünlü daralması vardır.
gösterdiğim= yumuşama vardır.söyleyişiyi kolaylaştırır
tavuğu=küçük ünlü uyumunu bozar. yumuşama vardır söyleyişiyi kolaylaştırır
gözüyle=ünlü düşmesi,takılaşma,”y” kaynaştırma harfidir
hissetmeyince=ünsüz türemesi vardır söyleyişiyi kolaylaştırır.
hükmetmezdi=ünlü düşmesi vardır söyleyişiyi kolaylaştırır
görünüyor=büyük ünlü uyumuna ve küçük ünlü uyumuna uymaz !

Sayfa 47
5. etkinlik
Bir solukta okumaya çalıştığımız metinde noktalama işaretleri yok.Bu yüzden duraklamadan,vurguya dikkat etmeden okuyoruz. Bu da metinden hiç birşey anlamamamıza sebep oluyor.
Diğer metinde ise noktalama işaretleri var. Noktalama işaretlerine,vurguya,tonlamaya dikkat ettiğimiz için metin rahatlıkla anlaşılabiliyor.
6.etkinlik
noktalama işaretlerine ve anlama dikkat ederim
7. etkinlik
1. zorlaştırıyor
2. eder özellikle tutukluk kusuruna sahip olan kişilerde
3. evet çünkü okuması güçlü olmayan bir kişi ikinci okumada bazı boğumlama kusurlarını düzeltebilir
4. duraklardaki nefesi göstermektedir

4.soRuuu = O = yuvarlak-kalın-geniş
U =yuvarlak-kalın-dar
A =geniş-kalın-düz
Ö=yuvarlak-ince-geniş
E=düz-geniş-ince
I=kalın-dar-düz
İ=ince-dar-düz

ölçme değerlendirme
1.tonlama
durak
2.d/y
3.gi/yok/iz/tah/şak/dan/ba/du/şim/çık/lan/çü/miş/bak/bak/bek/daş/ten/yar

sayfa 25 ölçme değerlendirme 1)e 2)sırasıyla-dildışı-dil-dilötesi-3)eşleştirme 1-2 2-3 3-1 4) DOĞRU YANLIŞ) 1-D 2-Y 3-D ———SAYFA 30-1)C 2)BOŞLUK DOLDURMA-….=ağız….=lehçe 3)eşleştirme )tatarın konuştuğu türkçe=ağız ıspartalının=ağız elazığlının=ağız türkmenin=lehçe kırgızın=lehçe 4)doğru yanlış 1-D 2-D 3-Y 5)DİL-KÜLTÜR BULNDUĞU BÖLGENİN COĞRAFYASINA VE İKLİM ŞARTLARINA GÖRE FARKLI NİTELİKLER KAZANIR

9.sınıf dil ve anlatım cevapları hepsi burada

II. ÜNİTE
DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ

1. DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI
1. ……. akraba diller……
…….Hint Avrupa…….

2. Doğru
Yanlış
Yanlış
Yanlış

3. Doğru yanıt: D
4. Doğru yanıt: C
5. Doğru yanıt: B
6. Doğru yanıt: E
7. Doğru yanıt: A

2. TÜRK DİLİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ

1. ……..Eski Türkçe (Orhun Abideleri)……….

2. Doğru
Doğru
Doğru
Doğru

3. Doğru yanıt: E

4. Türkçenin ilk yazılı metinler Orhun Abideleri(Göktürk Yazıtları)’dır.

5. Kuzey-Doğu Türkçesi, Kuzey (Kıpçak) Türkçesi ve Doğu (Çağatay) Türkçesi olmak üzere ikiye ayrılır. Kuzey-Doğu Türkçesi’nin çağdaş dönemleri ise Kazak, Kırgız, Özbek, Uygur ve Tatar Türkçesi’dir.

3. ÜNİTE SONU **ÇME VE DEĞERLENDİRME
1. Doğru yanıt: B
2. Doğru yanıt: C
3. Doğru yanıt: A
4. Doğru yanıt: E
5. Doğru yanıt: A
6. Doğru yanıt: D
7. Doğru yanıt: B
8. Doğru yanıt: D
9. Doğru yanıt: A

I. ÜNİTE
İLETİŞİM DİL VE KÜLTÜR

1. İLETİŞİM
1. Metindeki iletişim öğeleri şunlardır:
Gönderici: Baba
İleti: İnsanların kalbini kırmamalıyız. Kalp kırmak iyi değildir.
Alıcı: Oğul
Dönüt:Kırılan kalbi düzeltmek mümkün değildir.

2. …….sözcük ……………
…….göstergebilim……..
3. yanlış
yanlış
4. Doğru yanıt: A
5. Doğru yanıt: B
6. Doğru yanıt: D
7. Doğru yanıt: B
8. Doğru yanıt: A

2. İNSAN, İLETİŞİM VE DİL
1. Doğru
Doğru
2. Doğru yanıt: E
3.
Dilin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi
Hayatımızın hemen hemen her aşamasını‚ yani günümüzün büyük bir bölümünü konuşarak geçiririz.İnsan düşünen bir varlıktır‚ bunu hepimiz mutlak biliriz. Peki nasıl düşünürüz?… Elbette düşünürken de dilimizi kullanırız. Herkes diliyle düşünür‚ diliyle iletişim kurar‚ diliyle dua eder… Bunlar gibi daha bir çok örnek verebiliriz. İnsanın hayatında konuşmanın ve dolayısıyla dilin önemi çok büyüktür.Dilin önemini günümüzden aşağı yukarı 2500 yıl önce yaşamış büyük bir Çin filozofu olan Konfüşyüs şu meşhur konuşmada ne güzel ifade eder:

Künfüçyüs’e sordular:

“Bir memleketi idare etmeye çağrılsaydınız‚ yapacağınız ilk iş ne olurdu?”

Büyük filozof şöyle cevap verdi:

“Hiç şüphesiz dili gözden geçirmekle işe başlardım.”

Ve dinleyenlerin hayret dolu bakışları arasında devam etti:

“Dil kusurlu olursa‚ kelimeler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce iyi anlatılamazsa‚ yapılması gereken şeyler doğru yapılamaz. Vazifeler gereği gibi yapılmazsa‚ töre ve kültür bozulur. Töre ve kültür bozulursa‚ adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa‚ şaşkınlık içine düşen halk‚ ne yapacağını‚ işin nereye varacağını bilemez. İşte bunun içindir ki‚ hiçbir şey dil kadar önemli değildir.”

Dil‚ geçmişle gelecek‚ halkla kültürü arasındaki bir köprüdür. Şayet bu köprü yıkılacak olursa‚ o halk yok olmaya‚ erimeye‚ kendini kaybetmeye‚ yeryüzünden silinmeye mahkûmdur. Ve zannımca hiçbir halk esir olarak‚ kültürünü ve millî benliğini kaybetmiş olarak yaşamak istemez.

3. DİL-KÜLTÜR İLİŞKİSİ
1. …..dil………..
…..yazı dili……
2. Doğru
Yanlış
3. Doğru yanıt: D
4. Doğru yanıt: E
5. Doğru yanıt: C
6. Doğru yanıt: E

4. ÜNİTE SONU **ÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Doğru yanıt: A
2. Doğru yanıt: A
3. Doğru yanıt: B
4. Doğru yanıt: E
5. Doğru yanıt: C
6. Doğru yanıt: D
7. Doğru yanıt: C
8. Doğru yanıt: C

III. ÜNİTE

SES BİLGİSİ, YAZIM (İMLA) KURALLARI, NOKTALAMA

1. TELAFFUZ (SÖYLEYİŞ)
1. ……..tonlama……..
……..durak……….

2. Doğru
Yanlış

3. Vurguyu taşıyan heceler aşağıdaki tablodadır.

Kelimeler Vurguyu Taşıyan Hece
sevgi -gi
yokmuş yok-
İzmir İz-
Kütahya -tah-
Uşak -şak
Makedonya -don-
Babaeski -ba-
Anadolu -lu
şimdi Şim-
açıkgöz -çü
aslanağzı -lan
gözlükçü -çık-
incelmiş -miş
bakkal -kal
kelebek -bek
vatandaş -daş
gerçekten -çek-
kapatıyordu -yor-

2. TÜRKÇE’NİN SESLERİ VE ÖZELLİKLERİ

1. ……’’b,c,d,g,ğ’’……… ünsüz yumuşaması…….
……’’ç,t,k’’…………ünsüz benzeşmesi………
…….ünlü düşmesi………hece düşmesi……..
…….ünlü türemesi………ünsüz tğremesi………

2. Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru

3. Doğru yanıt: B
4. Doğru yanıt: C
5. Doğru yanıt: C
6. Doğru yanıt: A

7. ÜNSÜZ YUMUŞAMASI: Sözcük sonlarındaki sürekli sert ünsüzler ‘p ç t k’, iki ünlü arasında yumuşar: ç – c, t – d, p – b, k – gğ olur.
ç – c ağaç – ağaca
t – d kâğıt – kâğıda
p – b dolap – dolabı
k – gğ tabak – tabağa
Tek heceli sözcüklerin çoğu bu kurala uymaz:
iç, yap, küp, kat…
Süreksiz sert ünsüzlerle biten sözcüklerin bir bölümü çekimlenirken değişmemelerine karşın, türettikleri eylemler de değişir:
aç / aça ––– acıkmak
değişmez değişir
ak / akı ––– ağarmak
değişmez değişir
– Eylem tabanlarındaki süreksiz sert ünsüzlerin birçoğu yumuşamaz:
bak – ınca, ak – ıntı, okut – ulmuş…
– Yabancı sözcüklerin bir bölümü bu kurala uymaz:
cennet, kısmet, isabet …..
– Sözcükte ses bozulur, anlam değişirse yumuşama olmaz:
aşk / aşğı, aşğa
at / ada, adı
– ‘k’ genelde yumuşayınca ‘ğ’ olmasına karşın, ‘n’ den sonra gelenler ‘g’ olur:
renk / rengi, denk / dengi, kepenk / kepenge …
– Özel adların yazımında yumuşama gösterilmez:
Turgut’u, Karabük’e, İzmit’i

8. İnceleme sonuçları:

KELİMELER KALINLIK-İNCELİK (BÜYÜK ÜNLÜ) UYUMU DÜZLÜK YUVARLAKLIK (KÜÇÜK ÜNLÜ) UYUMU
kolayca uyar uyar
uçurtma uyar uyar
begonya uymaz uymaz
yağmur uyar uymaz
büro uymaz uymaz
limon uymaz uymaz
öğleyin uyar uyar
istasyon uymaz uymaz
okuyor uyar uymaz
koşarken uymaz uyar

3. YAZIM (İMLA) KURALLARI

1. …..bitişik…….
…..bitişik…….

2. Doğru
Yanlış
Yanlış

3. Doğru yanıt: D
4. Doğru yanıt: E
5. Doğru yanıt: D
6. Doğru yanıt: B
7. Doğru yanıt: E

8. Kelimelerdeki yazım yanlışları şunlardır:
Burununa: Hece düşmesi (burnuna)
Kazakca: ünsüz benzeşmesi (Kazakça)
terketmek: ayrı yazılmalı (terk etmek)
red etmek: bitişik yazılır d sesi ikizleşir (reddetmek)
anlıyacak: -a- sesi daralmaz (anlayacak)
büyükcek: ünsüz düşmesi (büyücek)
Karabüğe: Özel isimlerde ünsüz yumuşaması olmaz. ‘’e’’ ayrı yazılır. (Karabük’e)
23’de: ünsüz benzeşmesi (23’te)

9. Türkçede üç çeşit ‘’ki’’ vardır. Bunlar:

Bağlaç olan“ki”
Sıfat yapan “–ki”
Zamir olan(ilgi zamiri) “–ki”
Bağlaç olan “ki” daima ayrı yazılır. Sıfat yapan “–ki” ve zamir olan “-ki” eklendiği sözcüğe bitişik yazılır.
Dilimizdeki bu üç farklı “-ki”yi birbiriyle karıştırmamak için şu pratik yöntemleri uygulayın.
*Cümle içerisinde –ki’den sonra –ler çokluk ekini getirebiliyorsanız o –ki zamir olan –ki’dir.
Ayrıca zamir olan –ki’nin bir ismin yerini tuttuğunu ve genellikle zamirlerin üzerine geldiğini de unutmayın.
—Arabam bozuldu, seninki(ler)ni kullanabilir miyim?
—Onunki(ler) seninki(ler)den daha iyi olmuş.
Görüldüğü gibi cümle içerisinde –ki zamirinden sonra –ler ekini getirdiğimizde cümlenin yapısında herhangi bir bozukluk meydana gelmiyor. Öyleyse bu –ki’ler ilgi zamiridir.

*Sıfat yapan –ki de sıfat tamlaması kurar. Sıfat yapan –ki her zaman bitişik yazılır. Pratik olarak önündeki isme “hangi” sorusunu yönelterek bulur ve diğer –ki’lerden ayırt ederiz.
—Sokaktaki çocuklara sahip çıkmamız gerekiyor.(Hangi çocuklar?)
—Sınıftaki öğrenciler dışarı çıksın.(Hangi öğrenciler?)
Görüldüğü gibi sıfat yapan –ki’yi alan sözcüğün hemen önündeki isme hangi sorusunu yöneltebiliyoruz. Öyleyse bu –ki sıfat yapan –ki’dir ve eklendiği sıfata daima bitişik yazılır.

*Bağlaç olan “ki” ise daima ayrı yazılır. Diğer “ki” ekleriyle karıştırmamak için cümleden çıkartırız, cümlenin yapısında ciddi bir bozukluk olmuyorsa o “ki” bağlaç olan “ki”dir. Ayrıca bağlaç olan ki’nin daha vurgulu söylendiğini de göz önünde bulundurmak gerekir.
*Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.(Duydum unutmuşsun gözlerimin rengini)
*Sen ki dünyalara değersin.(Sen dünyalara değersin.)
*Şimdi anlıyorum ki o yaptıklarım bir hataydı.(Şimdi anlıyorum o yaptıklarım bir hataydı)
Görüldüğü gibi bağlaç olan –ki cümleden çıkartıldığında cümlenin anlamında bir daralma olsa da yapısında ciddi bir bozukluk olmuyor, öyleyse bu –ki’ler bağlaçtır ve daima ayrı yazılır.

NOT:
Mademki, halbuki, oysaki, çünkü, sanki… sözcüklerindeki ‘ki’ ler bağlaç olmasına rağmen kalıplaştığı için bitişik yazılır.

4. NOKTALAMA İŞARETLERİ
1. ………..üç nokta…………
……….iki nokta…………
………..soru işareti………
…………tırnak…………….
……….yay ayraç………..

2. Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru

3. Doğru yanıt:A
4. Doğru yanıt: E
5. Doğru yanıt: B
6. Doğru yanıt: A
7. Doğru yanıt: D
8. Doğru yanıt: D
9. Doğru yanıt: B

10. Verilen maddeler ‘virgül’ün kullanımıyla ilgilidir:
a. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur:
Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan ve biraz da korkudan sonra bu sıcak, aydınlık ve sevimli odanın havasında erir gibi oldum.

b. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur: Bir varmış, bir yokmuş.
Umduk, bekledik, düşündük. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

c. Cümlede özel olarak vurgulanması gereken ögelerden sonra konur:
Binaenaleyh, biz her vasıtadan, yalnız ve ancak, bir noktainazardan istifade ederiz.
(Mustafa Kemal Atatürk)
çCümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için konur:
Şimdi, efendiler, müsaade buyurursanız, size bir sual sorayım.
(Mustafa Kemal Atatürk)
d. Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra konur: Datça’ya yarın gideceğim, dedi.
Şehirde ilk önce hükûmet doktoruyla karşılaştım.
– Bugünlerde başımı kaşımaya vakit bulamıyorum, dedi.
(Reşat Nuri Güntekin)
e. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam, olur, hayhay, başüstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra konur: Peki, gideriz. Olur, ben de size katılırım. Hayhay, memnun oluruz. Haydi, geç kalıyoruz.
Evet, kırk seneden beri Türkçe merhale merhale Türkleşiyor.
(Yahya Kemal Beyatlı)
f. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur:
Efendiler, bilirsiniz ki hayat demek, mücadele, müsademe demektir.
(Mustafa Kemal Atatürk)
Sayın Başkan,
Sevgili Kardeşim,
Değerli Arkadaşım,
g. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur:
Akşam, yine akşam, yine akşam,
Göllerde bu dem bir kamış olsam! (Ahmet Haşim)
Kopar sonbahar tellerinden
Derinden, derinden, derinden
Biten yazla başlar keder musikisi (Yahya Kemal Beyatlı)

11. …………………noktalı virgül………

12. Erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan, Orhan; kız çocuklara ise İnci, Çiçek, Gönül, Yonca adları verilir. Türkiye, İngiltere, Azerbaycan; İstanbul, Londra, Bakü.
Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum. At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.

5. ÜNİTE SONU **ÇME VE DEĞERLENDİRME
1. Doğru yanıt: A
2. Doğru yanıt: C
3. Doğru yanıt: A
4. Doğru yanıt: D
5. Doğru yanıt: E
6. Doğru yanıt: B
7. Doğru yanıt: B
8. Doğru yanıt: C
9. Doğru yanıt: C
10. Doğru yanıt: E
11. Doğru yanıt: D
12. Doğru yanıt: A
13. Doğru yanıt: B
14. Doğru yanıt: C

IV. ÜNİTE KELİME (SÖZCÜK) BİLGİSİ
1. KELİMEDE YAPI

1. Yanlış
Doğru
Doğru

2. Doğru yanıt: C
3. Doğru yanıt: B
4. Doğru yanıt: B

5. Kitab-ı ver: Adın belirtme hali
Kitab-ı kaybolmuş: 3. tekil şahıs iyelik eki
Gez-i güzeldi: Fiilden ad yapan ek.
Okul-a gitti: Adın yönelme hal eki.
Saat üçe beş kal-a geldi: Fiilden ad yapan ek.
Eli kan-a-dı: Addan fiil yapan ek.

6. Karşı: Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi:
“Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor.”- H. E. Adıvar.
Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı:
“Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik.”- R. H. Karay.
Ön, kat, huzur:
“İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar.”- Y. Z. Ortaç.
sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan:
“Karşı evin kızları. Karşı mahalle.”-
sıfat Karşıt, zıt, muhalif:
“Karşı parti. Karşı takım.”- .
zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek:
“Bahçeye karşı oturmak.”- .
zarf Karşılık olarak, mukabil:
“Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum.”- A. Ş. Hisar.
zarf İçin, hakkında:
“Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?”- S. F. Abasıyanık.
zarf -e doğru:
“Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım.”- S. F. Abasıyanık.
Karşıla: Dışarıdan gelen bir kimseye karşılayıcı olarak çıkmak, istikbal etmek:
“Belgrat, Türkiye Cumhuriyeti başvekilini karşılamaya hazırlamıştır.”- F. R. Atay.
Karşılık olmak, denk gelmek, tekabül etmek:
“Herhâlde bu küçük bahçeyi kendi sebze ihtiyaçlarını karşılamak için yetiştirmişlerdi.”- N. Cumalı.
Söylenen, yapılan, bildirilen bir şeyi olumlu veya olumsuz bulmak:
“Bu suçlamayı hiç üzerimize almadan karşılar ve hoş görürüz.”- B. Felek.
Önlemek, durdurmak:
“Bu ilaç sıtmayı karşılar.”-
spor ***sta karşı oyuncunun yumruklarını savmak.
Karşılaşmak: Karşı karşıya gelmek, rastlaşmak:
“Terdit, yazıda beklenmedik bir sonuçla karşılaşmak demektir.”- Ç. Altan.
(nsz), spor İki sporcu veya iki takım yarışmak.
Karşılaştırmak: Karşılaştırma işini yaptırmak.
Kişi ve nesnelerin benzer veya ayrı yanlarını incelemek için kıyaslamak, mukayese etmek.
Dikişte giysinin bir yanına yapılan işlemi, eşitlik sağlamak amacıyla öbür yanında uygulamak.

7. ‘’-lık’’ eki kelimelere şu anlamları katmıştır:
Kitaplık: kitap konulan yer
Doğruluk: Doğru ve dürüst olma durumu, doğru olana yakışır davranış, dürüstlük, adalet:
Kulaklık: Kulakları soğuk, rüzgâr vb. dış etkilerden korumak için kulak kepçesini örtecek biçimde yapılmış kılıf, teknik Radyo, telefon, telsiz vb.nde kulak ile verici arasında ses bağlantısı kurmaya yarayan araç, Ağır işitenlerin daha iyi işitebilmek için kulaklarına taktıkları pilli araç.
Gençlik: Genç olma durumu, İnsan hayatının ergenlikle orta yaş arasındaki dönemi, Genç insanların bütünü.
Dişçilik: Diş hekimliği.
Öğrencilik: Öğrenci olma durumu, talebelik
Yazlık: Yazın oturulan yer, Yazın kullanılan (giyecek, ev vb.).

8. Kiloca: (kilo bakımından karşılaştırma.)
Yürekler: (acıklı durum)
Çocukça: (çocuk gibi)
Yaza: (yaz mevsimi gelince)
Ali’ler: (adı Ali olanlar)
Kapıda: (Kapının önü)
Ayakta: (ayağa kalkmış, oturmamış)
Birden: (aniden, çabucak)
Senden: (Üstünlük bakımından karşılaştırma)
Bence: (bana göre)
Sıkıntıdan: (dolayı)
Kâğıttan: (kâğıttan yapılmış)
Okulda: (okulun içinde)
İşe: (yönelme)

2. KELİMEDE ANLAM
a) KELİMEDE ANLAM VE KAVRAM

1. …………….somut……………
…………….soyut……………

2. Doğru
Yanlış

3. Doğru yanıt: C
4. Doğru yanıt: D

b) ANLAMLARI BAKIMINDAN KELİMELERİN GRUPLANDIRILMASI
I. Anlam Çeşitleri

1. …………mecaz-ı mürsel……….
………… intak ……….
………… gerçek anlam ……….
………… istiare ……….

2. Doğru
Doğru
Doğru

3. Doğru yanıt: E
4. Doğru yanıt: A
5. Doğru yanıt: D
6. Doğru yanıt: A
7. Doğru yanıt: C
8. Doğru yanıt: D
9. Doğru yanıt: D
10. Doğru yanıt: C

II. Anlam İlişkilerine göre Kelimeler

1. Yanlış
Doğru
2.

Sözcükler Eş Anlamlı Zıt Anlamlı Eş Sesli
okul Mektebe gitmiş. – -
kaygı Beni tasalandırma. – -
beyaz Akları giymişsin. Siyah saçlarına aşığım.
çalışkan Çok tembelsin.
uzun Senin boyun hep kısaydı.
yüz Suratında meymenet yok. Derede yüz.
Yüz kere saydım.
kazan Kazan doğurmuş.
Çalıştım ve kazandım.
al Al al dudakları var. Tebeşiri eline al.

3.

Kelimeler Eş Anlamlısı Eş Anlamlı Kelimelerin Aynı Cümlede Kullanılması
yaşlı ihtiyar Yaşlı ihtiyarlardan hoşlanmam.
gelecek istikbal Geleceğimde iyi bir istikbal istiyorum.
hayat yaşam, ömür Ömrü hayatımda böyle şey görmedim.
tekrarla- yinele- O kötü hareketi tekrar tekrar yineledi.
yenilgi mağlubiyet Fenerbahçe’ye hem yenildik hem de mağlup olduk.
duy- işit Seni ne işiteceğim ne de duyacağım.
Öykü hikâye Yazdığın hikâye ve öyküleri okudum.
eser yapıt Bu yapıtlar eser değerindedir.
sene yıl Her yıl sene gibi geçti.
akran yaşıt Yaşıt ve akranlarıyla anlaşamadı.
şen neşeli Çok neşeli ve şen bir insandı.
olasılık ihtimal Bizi yenmesi için bırakın olasılığı ihtimal bile yok.
Eş anlamlı kelimelerin aynı cümlede kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar.
Yukarıda cümlelerin hepsinde anlatım bozukluğu vardır.

Alıntılanan Kaynak:http://www.hayatnotu.com/dil-ve-anlatim-9.sinif-kitab-cevaplari.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
wuup'layanlar , Dil ve anlatım 9.sınıf kitab cevapları diye diye wuup'lamışlar..

Etiketler: 9 sınıf dil ve anlatım haşmet, 9 sınıf dil ve anlatım haşmet gülkokan, 9 sınıf dil ve anlatım karizma yay 6 ünite, 9 sınıf dil ve anlatım karizma yayınları cevapları 16 17, 9 sınıf haşmet gülkokan cevapları, dil ve anlatım 9 sınıf karizma yayınları cevapları, Dil ve anlatım 9.sınıf kitab cevapları, dil ve anlatm 9 snf, haşmet gülkokan, haşmet gülkokan oku, haşmet gülkokan tam hikayesi,

Kategoriler


Depo


Popüler Etiketler